ΕΛΛΑΔΑ
Untitled Document

Όροι & Προϋποθέσεις: «Πρόγραμμα Σύστασης - Refer +»


[1] Αντικείμενο του Προγράμματος Σύστασης – Refer +: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Γαλατσίου 33 & Μαρκορά, (περαιτέρω «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια - με την ονομασία «Πρόγραμμα Σύστασης - Refer +» (περαιτέρω το «Πρόγραμμα»).

[2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι ενεργοί πελάτες Ticket Restaurant® της Διοργανώτριας, καθώς και οι εργαζόμενοί τους, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»).

[3] Αποκλεισμός Συμμετοχής: Στο Πρόγραμμα αυτό δεν μπορούν να λάβουν μέρος: α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β) οι σύζυγοι, οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω και τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, γ) όσοι δεν είναι άνω των 18 ετών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Πρόγραμμα κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος, ακόμα και κατά το στάδιο απόδοσης της επιβράβευσης.

[4] Διάρκεια του Προγράμματος: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/01/2021, ώρα 08:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Προγράμματος») έως και την 31/12/2021, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Προγράμματος»).

[5] Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε πελάτες λύσης Ticket Restaurant®. Η ενημέρωση για το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με επικοινωνία μέσω ενημερωτικού email (ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) από τη Διοργανώτρια προς πελάτες της λύσης Ticket Restaurant®, με την οποία που θα τους προτρέπει να μοιραστούν την εμπειρία τους και να προτείνουν τη λύση Ticket Restaurant® σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Προς τούτο,  οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα που βρίσκεται στο www.ticketrestaurant.gr/referplus.

Τα απαραίτητα πεδία προς συμπλήρωση είναι τα εξής:

- Εταιρικό ΑΦΜ (προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση)
- Ονομ/μο (προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση)
- Email (προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση)
- Εταιρεία-φυσικό/νομικό πρόσωπο (σύσταση-πρόταση)
- Ονομ/μο φυσικού/νομικού προσώπου με το οποίο θα επικοινωνήσουμε (εταιρεία σύστασης-πρότασης)
- Τηλέφωνο επικοινωνίας (εταιρείας σύστασης-πρότασης)

Η σύσταση-πρόταση νέου πελάτη λογίζεται επιτυχημένη εφόσον ο νέος πελάτης ολοκληρώσει την 1η παραγγελία.  Τότε, ο Συμμετέχων θα λάβει σαν «επιβράβευση» μία προπληρωμένη κάρτα Ticket Compliments®, αξίας 50€.

Όσες περισσότερες συστάσεις-προτάσεις, με τα παραπάνω κριτήρια, πραγματοποιούν οι Συμμετέχοντες, τόσες περισσότερες «επιβραβεύσεις» μπορούν να λάβουν, με ανώτατο όριο τις δέκα συστάσεις ανά Συμμετέχοντα.

[6] Δώρα: Για κάθε επιτυχημένη σύσταση-πρόταση και ολοκλήρωση της 1ης παραγγελίας Ticket Restaurant® του νέου πελάτη, ο Συμμετέχων κερδίζει μία προπληρωμένη κάρτα Ticket Compliments®, αξίας 50€. Τα Δώρα είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα Δώρα αφορούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα και δεν μπορούν να συνδυαστούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Στην περίπτωση που ο νέος πελάτης προχωρήσει σε παραγγελία άλλης λύσης της Διοργανώτριας, διαφορετικής της Ticket Restaurant®, τότε ο Συμμετέχων δεν δικαιούται την επιβράβευση. Μόνο εφόσον ο νέος πελάτης προχωρήσει σε παραγγελία της λύσης Ticket Restaurant®, εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύσταση-πρόταση, όπως αυτό ορίζεται από τη Διοργανώτρια, ο Συμμετέχων θα λάβει την επιβράβευση.

Επιπλέον, αν η ίδια εταιρεία προταθεί από περισσότερους από έναν Συμμετέχοντες, τότε μόνο ο Συμμετέχων που ολοκλήρωσε πρώτος τη σύσταση-πρόταση δικαιούται την επιβράβευση.

[7] Η απόδοση των Δώρων για τους Συμμετέχοντες θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της 1ης παραγγελίας του νέου πελάτη και την αποστολή ενημερωτικού email στον Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον Συμμετέχοντα του Προγράμματος, μέσω του email που έχει δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με το ότι κέρδισε στο Πρόγραμμα. Ο Συμμετέχων θα ενημερώσει τη Διοργανώτρια εάν αποδέχεται το Δώρο ενώ η Διοργανώτρια στη συνέχεια θα συλλέξει τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα του ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση του Δώρου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης της επιβράβευσης, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί του σχετικού Δώρου. Η «EDENRED» δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη εύρεση των Συμμετεχόντων, εφόσον ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία αναζήτησής τους.

[8] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον δεν είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος.

[9] Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

[10] Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοση του Δώρου.

[11] Ευθύνη: Η Διοργανώτρια ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων μόνο για τη διάθεση των Δώρων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπό της. Μετά τη Λήξη του Προγράμματος και την παράδοση του Δώρου κατά τα εις το παρόν προβλεπόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για τυχόν χρήση από τον Συμμετέχοντα του Δώρου του για αγορά απαγορευμένων ή επικίνδυνων ειδών ή αν τα είδη που θα αγοράσει ο Συμμετέχοντας είναι ελλαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά τους.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη Λήξη του Προγράμματος την 10/01/2020, ή την τροποποιημένη ημερομηνία λήξης του Προγράμματος, δεν θα ληφθούν υπόψη εκπρόθεσμες συμμετοχές.

[12] Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ticketrestaurant.gr/referplus/terms.  

[13] Πληροφόρηση – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

[13.1] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων: Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR). Η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθεί τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η Διοργανώτρια συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων αλλά και των φυσικών προσώπων που αυτοί συστήνουν, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία έκαστος Συμμετέχων ανακοινώνει στη Διοργανώτρια και συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία: Εταιρικό ΑΦΜ προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση,  Ονομ/μο προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση, Email προσώπου που κάνει τη σύσταση-πρόταση, στοιχεία προτεινόμενου φυσικού προσώπου, Ονομ/μο και Τηλέφωνο για την εταιρεία που συστήνει, απαραίτητα για την επικοινωνία με την εταιρεία. Συνεπώς, με τη συμπλήρωση της ειδικά διαμορφωμένης φόρμας και την ολοκλήρωση της σύστασης-πρότασης, ο κάθε Συμμετέχων δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεση να γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που προτείνει και παραχωρεί στη Διοργανώτρια το δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα αποκλειστικά και μόνο για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων για υπηρεσίες, προϊόντα και προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από τη Διοργανώτρια μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου που προτείνει ο Συμμετέχοντας αποκλειστικά και μόνο για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς που αφορούν στο Πρόγραμμα.

[13.2] Τα Δικαιώματα του Συμμετέχοντα: Έκαστος Συμμετέχων πληροφορείται ότι έχει δικαίωμα ενημέρωσης (διαφάνεια), ότι μπορεί  να αιτηθεί πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια, (δικαίωμα πρόσβασης), να αιτηθεί τη διόρθωση ή/και διαγραφή των Προσωπικών του Δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ ο Συμμετέχων μπορεί να ζητήσει και τη διαβίβαση των δεδομένων του από τη Διοργανώτρια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (δικαίωμα στη φορητότητα), δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, αποστέλλοντας σχετική αίτηση στη Διοργανώτρια ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.greece@edenred.com. Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του Συμμετέχοντα, η Διοργανώτρια θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας γραπτώς το Συμμετέχοντα για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

[13.3] Διαβίβαση σε Τρίτους: Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτα πρόσωπα, πέρα από την Διοργανώτρια ως εκτελούσα την επεξεργασία.

[14] Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Προγράμματος), ή να ακυρώσει το Πρόγραμμα για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας www.ticketrestaurant.gr/referplus/terms με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

[15] Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

[16] Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

[17] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα www.ticketrestaurant.gr/referplus/terms. Δοθέντος, ωστόσο, ότι η «EDENRED» δικαιούται να τροποποιήσει τους Όρους του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως επικρατέστεροι και ισχύοντες νοούνται οι επικαιροποιημένοι όροι που βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα www.edenred.gr.