Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της αίτησης για την εργασία στην Edenred Greece (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εμείς»), δηλώνετε ότι έχετε λάβει πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών και παρέχετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

 

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να είναι διαφανής σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει για εσάς και πώς τις χρησιμοποιεί. Περαιτέρω, διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας υποβάλλετε μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης, πλατφόρμας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μέσω οποιονδήποτε ιστοσελίδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή μέσω των γραφείων μας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα σημείωση.

 

Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση στην Εταιρεία μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του ονόματος, των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιογραφικού σας σημειώματος, και τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και θα επεξεργαστούμε βάσει του εννόμου συμφέροντός μας προκειμένου:

 

  1. Να επεξεργαστούμε την αίτησή σας σε γενική βάση ή για μια συγκεκριμένη θέση
  2. Να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις εργασίας αν έχετε εγγραφεί να τις λαμβάνετε
  3. Να απαντούμε στις ερωτήσεις σας
  4. Να συνδυάζουμε τα στοιχεία σας με τις κενές θέσεις εργασίας στην Εταιρεία μας
  5. Να βελτιώνουμε τη διοίκηση των διαδικασιών πρόσληψης και των δραστηριοτήτων μας, και
  6. Να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψή σας

 

Σας καλούμε να μη μας διαβιβάζετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ενδεικτικά, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις και τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό. Αν προβείτε σε σχετική διαβίβαση, θα διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα, αποκλειστική δε ευθύνη για την παραπάνω διαβίβαση θα φέρετε εσείς.

 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη συγκατάθεση του υπαλλήλου της Εταιρείας εάν υποβάλλετε ένα όνομα υπαλλήλου που σας σύστησε μαζί με την αίτησή σας.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την εξέταση και διαχείριση της υποψηφιότητάς σας προς εργασία στην Εταιρεία μας. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους παρόχους που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη των διαδικασιών εύρεσης και διαχείρισης προσωπικού της Εταιρείας μας. Φροντίζουμε για τη δέσμευση των παραπάνω παρόχων με υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων εφάμιλλες με αυτές της Εταιρείας μας.

 

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. H Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εκτελούντων την επεξεργασία, που εδρεύουν σε Τρίτη Χώρα, μόνο στις περιπτώσεις που οι εκτελούντες την επεξεργασία παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή τους δέσμευση στις πρότυπες συμβατικές ρήτρες, που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ρυθμιστικές ή διωκτικές αρχές αν μας το ζητήσουν.

 

Σας ενημερώνουμε πως θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας παραχωρείτε, μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

Θα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα ειδοποίησης εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας που ταιριάζουν με το προφίλ σας. Εάν αποφασίσετε ότι δε θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να μας ενημερώνετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

 

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την πολιτική επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo.greece@edenred.com