ΕΛΛΑΔΑ

Σύντομη περιγραφή θέσης

Είσαι παθιασμένος/η με τα δεδομένα, τις αναλύσεις και την παρακολούθηση αυτών? Αναζητούμε Business Data Analyst. Η/Ο επιτυχημένη/ος υποψήφια/ιος θα πρέπει να μπορεί να μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες, τις πληροφορίες σε γνώση και τη γνώση σε επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον θα μπορεί να αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες εγκαίρως, να διενεργεί τις αντίστοιχες αναλύσεις και να παρουσιάζει τις προτεινόμενες λύσεις / συμπεράσματα.

Οι κύριες αρμοδιότητες ενός Business Data Analyst περιλαμβάνουν:

 • Απόκτηση δεδομένων από πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές και κατηγοριοποίηση αυτών
 • Έγκαιρη εξαγωγή, ανάλυση και ενημέρωση των δεδομένων
 • Δημιουργία αναφορών και συνεχής παρακολούθηση αυτών για το τμήμα Πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών ανάλυσης
 • Ανάλυση και ερμηνεία τάσεων και μοτίβων σε σύνθετα σύνολα δεδομένων
 • Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης
 • Συνεργασία με τη διοίκηση για τον ορισμό των προτεραιοτήτων των αναγκών τόσο σε επίπεδο πληροφοριών όσο και σε εμπορικό επίπεδο

Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως Data analyst ή ως Business data analyst
 • Σπουδές στα Μαθηματικά, Οικονομικά, Πληροφορική ή Στατιστική
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων
 • Γνώσεις στατιστικής και εμπειρία στη χρήση στατιστικών πακέτων (Excel, SPSS, SAS)
 • Ισχυρή γνώση και εμπειρία σε Business Intelligence εργαλεία. Εξοικείωση με το Qlikview θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία στη δημιουργία αναφορών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών

Οφέλη

Η εταιρεία προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταγωνιστικό πακέτο παροχών, βάσει των προσόντων του υποψηφίου.

 
Αποδέχομαι τη διατήρηση των προσωπικών μου στοιχείων και συμφωνώ με τους όρους χρήσης

5194674