ΕΛΛΑΔΑ

Περιγραφή Θέσης

Ως Inside Sales Representative, αναζητούμε έναν έμπειρο και φιλόδοξο επαγγελματία να γίνει μέλος της ομάδας πωλήσεων. Θα προσεγγίζει τηλεφωνικά τους υφιστάμενους πελάτες της εταιρίας αλλά και τους δυνητικούς, θα είναι άμεσα υπεύθυνος για την ανάπτυξη ευκαιριών σε υπάρχουσες και νέες αγορές.

Αν είσαι ο ιδανικός υποψήφιος τότε σίγουρα είσαι ενεργός ακροατής και παράλληλα εξαιρετικά επικοινωνιακός με μια επαγγελματική αλλά και φιλική προσέγγιση.

 

Αρμοδιότητες

 • Άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων Leads
 • Διατήρηση και ανάπτυξη του υφιστάμενου και δυνητικού πελατολογίου με την παρουσίαση των λύσεων της εταιρείας 
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό των κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών τους.
 • Προώθηση των λύσεων εκείνων που καλύπτουν την ανάγκη του πελάτη
 • Άμεση και υποστηρικτική συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων
 • Συχνή ανανέωση των στοιχείων της βάσης δεδομένων των πελατών
 • Αποτελεσματικότητα στα KPIs
 • Προετοιμασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

 

Προσόντα

 • Πτυχίο στο Marketing, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τα Οικονομικά
 • 2-3 χρόνια αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα inside sales
 • Αποδεδειγμένο ιστορικό με KPIs τηλεφωνικών πωλήσεων
 • Εξαιρετική χρήση προγραμμάτων όπως CRM, Sales software κα και άριστη γνώση      MS Office
 • Άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστες δεξιότητες στην επικοινωνία, διαπραγμάτευση και παρουσίαση
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Καλή οργάνωση και προτεραιοποίηση εργασιών

 

Παροχές

Η εταιρεία παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και  ανταγωνιστικό πακέτο παροχών, με βάση τα προσόντα του υποψηφίου.

 
Αποδέχομαι τη διατήρηση των προσωπικών μου στοιχείων και συμφωνώ με τους όρους χρήσης

5775940