ΕΛΛΑΔΑ

Το κοινωνικό μας πρόσωπο

Από την ίδρυσή της το 1962 μέχρι σήμερα, αποστολή της Edenred ήταν να καταστήσει τον κόσμο της εργασίας έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Με βάση τη δέσμευση αυτή, ο Όμιλος εντόπισε τους 3 βασικούς πυλώνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης:

1. Προώθηση μιας καλύτερης ζωής

2. Διαφύλαξη του περιβάλλοντος

3. Πρόοδος, μέσω της δημιουργίας αξίας

Άνθρωποι: Βελτίωση της ποιότητας ζωής

idealpeople

Η Edenred στοχεύει στο να είναι ένας εργοδότης που τον επιλέγουν συνειδητά οι υποψήφιοι, να προάγει την ευημερία μέσω της υγιεινής διατροφής και να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη.

Πλανήτης: Διαφύλαξη του περιβάλλοντος

idealplanet

Η Edenred επιδιώκει να διαφυλάσσει το περιβάλλον μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και την κατανάλωση πόρων, σχεδιάζοντας φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες.

Πρόοδος: Δημιουργία αξίας

idealprogress

Η Edenred δεσμεύεται να αναπτύσσει τις δραστηριότητες και τις συνεργασίες της με γνώμονα την ηθική. Ο Όμιλος εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καλύπτοντας παράλληλα τις προσδοκίες των πελατών και των χρηστών της και εμπλέκοντάς τους στη μετάβαση της εταιρείας στο ψηφιακό μέλλον.

Αυτή η πολιτική λαμβάνει μέρος σε διεθνές επίπεδο, με ενέργειες όπως το Idealday ή το Edenraid.

Η πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου διαμορφώθηκε μέσω μελέτης που περιλάμβανε τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές συνεντεύξεις. Η μελέτη αυτή επέτρεψε τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των θεμάτων της Edenred ανάλογα με τη συνάφεια και την επίδρασή τους στην απόδοση της εταιρείας.

Μέσα από αυτή, εντοπίστηκαν 7 σημαντικά ζητήματα:

  • IT security και προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Επιχειρηματική ηθική
  • Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
  • Ψηφιοποίηση πληρωμών
  • Ικανοποίηση πελατών
  • Διαχείριση ταλέντων
  • Προώθηση υγιεινής διατροφής

matrice_en_0.png

Αναγνωρίζοντας τη δέσμευσή της, η Edenred συμπεριλαμβάνεται στους δύο πιο γνωστούς ηθικούς δείκτες χρηματιστηριακών αγορών: τον δείκτη FTSE4Good (από το 2011) και τον δείκτη Vigeo Eiris (120 πιο προηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη στο πλαίσιο της ΕΚΕ, από το 2018).

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Σύμφωνο, η Edenred δεσμεύεται επίσης να προάγει τις βασικές της αξίες με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στους εργασιακούς κανονισμούς και στις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές.

ed_social_responsiblity_logos_indices_en.png