ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένειες λύσεων

Στην Edenred  σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες της επιχείρησης του σήμερα. Στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων αλλά και των ατόμων συνολικά, μέσα από καινοτόμα και ευέλικτα εργαλεία.

Παρακάτω ακολουθούν οι 3 οικογένειες λύσεων, βάσει των αναγκών που καλύπτουν:  

Παροχές Εργαζομένων/Employee Benefits

Παροχές Εργαζομένων/Employee Benefits

Οι λύσεις αυτής της οικογένειας βοηθούν τις εταιρείες να εφαρμόζουν τακτικές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων τους, εστιάζοντας στην υγεία, στην ευεξία και στην αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης μέσα από ένα μεγάλο εύρος επιλογών. Σύμφωνα με έρευνες, η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών συμβάλει αποδεδειγμένα στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η οποία οδηγεί αντίστοιχα σε αύξηση της αποδοτικότητας της εταιρείας που τις παρέχει.  

 

 

Διαχείριση Εταιρικών Εξόδων/Expense Management

Διαχείριση Εταιρικών Εξόδων/Expense Management

Οι λύσεις αυτής της οικογένειας βοηθούν από τη μία τις εταιρείες να διαχειρίζονται πιο εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά τα έξοδά τους, βελτιώνοντας άμεσα την παραγωγικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένα ευέλικτο εργαλείο για τους εργαζομένους που τις χρησιμοποιούν. Μείωση κόστους διαχείρισης, απόλυτος έλεγχος και πρόβλεψη εξόδων είναι μερικά μόνο από τα πολλά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν χιλιάδες επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται!

 

     

 

 

 

 

 

Κίνητρα & Επιβράβευση/Incentives & Rewards Programs

Κίνητρα & Επιβράβευση/Incentive & Rewards Programs

Η λύση αυτής της οικογένειας αποτελούν το πιο έξυπνο και ευέλικτο εργαλείο επιβράβευσης που αναζητά ένας οργανισμός. Αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ στους εργαζομένους, στους καταναλωτές ή στα δίκτυα μεταπωλητών σας ή αναζητάτε έναν τρόπο για να επιβραβεύσετε έναν συνεργάτη σας για την αφοσίωση και την αποδοτικότητά του, τότε έχετε την κατάλληλη λύση!