Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα Ticket Compliments® και στο εξωτερικό;

Η κάρτα Ticket Compliments® γίνεται αποδεκτή σε όλο το δίκτυο της Mastercard παγκοσμίως.

Επιστροφή στη λίστα