ΕΛΛΑΔΑ

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την κάρτα Ticket Compliments®;

Η κάρτα Ticket Compliments® πρέπει να έχει φτάσει σε εσάς ενεργοποιημένη. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας την παρείχε.

Επιστροφή στη λίστα
6585820