Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα Ticket Compliments®;

Η κάρτα Ticket Compliments® γίνεται δεκτή σε όλα τα καταστήματα που διαθέτουν τερματικό (POS).

Επιστροφή στη λίστα