ΕΛΛΑΔΑ

Πού μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα Spendeo®®;

Η κάρτα Spendeo® γίνεται δεκτή σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τερματικό (POS), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις κατηγορίες που επιτρέπει η πολιτική της εταιρείας που την παρέχει (π.χ. μεταφορές, διαμονή, σίτιση).

Επιστροφή στη λίστα
6585854