Νικητής κλήρωσης "New Users" Δεκέμβριος 2019

Άννα Κομπολίτη
ALFAOMEGA PHARMA LOGISTICS

"Πολύ ευχάριστη έκπληξη! Θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο!"