Νικητής κλήρωσης "New Users" Ιανουάριος 2020

Γεώργιος Βαλάσης
LIDL Hellas

"Σας ευχαριστώ πολύ για το αναπάντεχο δώρο!"