ΕΛΛΑΔΑ

Νικητής Κλήρωσης "New Users" - Μάρτιος 2018

Αστέριος Σερδάρης  
Mapsa Hellas ΕΠΕ

"Σας ευχαριστώ πολύ για το όμορφο δώρο σας, συνεχίστε την ωραία προσπάθεια να δίνετε λύσεις στις εταιρείες και χαμόγελα στους εργαζομένους!"