Ετήσια αποτελέσματα 2020

2 Μαρτίου 2021

Μετά από μια ισχυρή ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και διατηρώντας στο ακέραιο την αναπτυξιακή της δυναμική, η Edenred βρίσκεται και πάλι σε τροχιά βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης

Η Edenred, μια μοναδική πλατφόρμα διαμεσολάβησης, απέδειξε την ανθεκτικότητά της απέναντι στην υγειονομική κρίση και επέστρεψε στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

 • Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.423 εκατ. ευρώ, μειωμένα μόλις κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την Ευρώπη να παρουσιάζει αύξηση 1,3%
 • Αύξηση των αποτελεσμάτων σε παρόμοια βάση κατά 1,1% το δεύτερο εξάμηνο του έτους (+1,2% το τέταρτο τρίμηνο)
 • Συνολικά έσοδα 1.465 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,0% σε σχέση με το 2019 και κατά 9,9%, αντικατοπτρίζοντας τις δυσμενείς επιδράσεις των νομισματικών διαφορών

Η Edenred κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις παρά τις παγκόσμιες συνθήκες και τις δυσμενείς επιδράσεις των νομισματικών διαφορών, αποδεικνύοντας την ευελιξία της και την ευρωστία του επιχειρηματικού της μοντέλου.

 • Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 580 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,6% σε παρόμοια βάση (-13,2% ονομαστικά) για το 2020, ποσό που βρίσκεται σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες (550-600 εκατ. ευρώ) και αυξημένο κατά 2,5% σε παρόμοια βάση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
 • Το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 39,6%, μειωμένο κατά 1,1 μονάδες για το σύνολο του έτους, ενώ αυξήθηκε κατά 0,8 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο.
 • Καθαρά κέρδη, μερίδιο Ομίλου 238 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 74 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σε συμφωνία με τη μείωση του EBITDA
 • Ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών διαθεσίμων ύψους 640 εκατ. ευρώ, λόγω της ανάκαμψης των επιχειρήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο, της προσεκτικής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων και του μεγαλύτερου χρόνου παρακράτησης των κεφαλαίων που διατίθενται από τους χρήστες ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης
 • Ο δείκτης καθαρού χρέους/EBITDA παρέμεινε σταθερός στο 1,9%
 • Προτεινόμενο μέρισμα: 0,75 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 7,1%

Η Edenred κατάφερε να ανακάμψει το 2020 και να προετοιμαστεί για το 2021, αυξάνοντας τις επενδύσεις της και αξιοποιώντας την ευελιξία της και την ισχυρή δυναμική πωλήσεων

 • Ταχύτερη ψηφιοποίηση των Παροχών σε Εργαζομένους στην Ευρώπη (+9 μονάδες σε σχέση με το 2019), κυρίως λόγω της ευρύτερης χρήσης της εξ αποστάσεως εργασίας.
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων χρηματοδότησης για την παροχή στοχευμένης στήριξης σε τομείς που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση, όπως τα εστιατόρια και ο τουρισμός
 • Έναρξη παροχής και αναβάθμιση νέων προσφορών (π.χ. συντήρηση στόλου στη Βραζιλία, Ticket Mobilité στη Γαλλία και Ticket Restaurant στις Ηνωμένες Πολιτείες)
 • Επιτάχυνση της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με βελτιώσεις σε βασικούς δείκτες στους τρεις τομείς: «Άνθρωποι, Πλανήτης, Πρόοδος»

Η Edenred διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις – καινοτομία, επιχειρηματική αριστεία και διαθεσιμότητα κεφαλαίων για στοχευμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές – για να επιταχύνει και να δημιουργήσει βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη στην μετa-Covid εποχή

 • Η Edenred είναι σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από μια σειρά μακροοικονομικών τάσεων στον κόσμο της εργασίας, οι οποίες επιταχύνθηκαν από την υγειονομική κρίση και αφορούν:
  • Έναν πιο συνδεδεμένο, ψηφιακό κόσμο, με προτεραιότητα στην κινητικότητα
  • Έναν ‘εξ αποστάσεως’ κόσμο εργασίας
  • Έναν κόσμο που αναζητά κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις
  • Έναν κόσμο όπου οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) γίνονται ολοένα και πιο αυτοματοποιημένες και ψηφιακές
 • Ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα να υφίσταται τις επιπτώσεις των υγειονομικών περιορισμών που επηρεάζουν την ανάπτυξη του Ομίλου, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο, στηρίζοντας την ανάπτυξη της Edenred

Παρά την αβέβαιη υγειονομική κατάσταση, η Edenred στοχεύει το 2021 να επιτύχει αύξηση του EBITDA κατά τουλάχιστον 6% σε παρόμοια βάση

πιπλέον, χάρη στη μοναδική ψηφιακή πλατφόρμα μας, η δυνατότητά μας να προσφέρουμε λύσεις πληρωμών ειδικού σκοπού αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική για την ανάπτυξη και την εφαρμογή, σε χρόνο ρεκόρ, νέων προγραμμάτων δεσμευμένων κονδυλίων προσαρμοσμένων στην υγειονομική κρίση. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αυτή η προσοχή στις βασικές, καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, σε συνδυασμό με μια δυναμική οργάνωση πωλήσεων, θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες μας σε αγορές στις οποίες η διείσδυσή μας είναι ακόμη χαμηλή.

Οι λύσεις μας, που είναι ολοένα και πιο ψηφιακές, ολοένα και πιο συνδεδεμένες και επιτρέπουν την ολοένα και πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, αποτελούν την τέλεια απάντηση σε βασικά ζητήματα της σημερινής κοινωνίας που έχουν ενισχυθεί από την πανδημία, όπως είναι η βιώσιμη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία. Όπως δείχνει η ανάκαμψή μας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι δυνατότητές μας για τη δημιουργία αξίας έχουν διατηρηθεί στο ακέραιο. Έχουμε απόλυτη πίστη στην ικανότητα της Edenred να δημιουργήσει βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις[1] για το 2020 εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 1η Μαρτίου 2021.

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 2020:

 

(σε εκατ. ευρώ)

2020

2019

% μεταβολή
(σε παρόμοια βάση)

% μεταβολή (ονομαστικά)

Λειτουργικά Κέρδη

1.423

1.570

-1,6%

-9,4%

Λοιπά Έσοδα (Α)

42

56

-11,9%

-25,0%

Συνολικά έσοδα

1.465

1.626

-2,0%

-9,9%

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

580

668

-4,6%

-13,2%

Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (Operating EBIT) (B)

413

489

-7,1%

-15,6%

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) (A + B)

455

545

-7,6%

-16,5%

Καθαρά κέρδη, μερίδιο Ομίλου

238

312

 

-23,7%

Ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα

640

400

 

+60,0%

Καθαρό χρέος

1.115

1.290

 

-13,6%

Δείκτης μόχλευσης (καθαρό χρέος/EBITDA)

1,9x

1,9x

 

 

 • Συνολικά έσοδα: 1.465 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα για το 2020 ανήλθαν σε 1.465 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,0% σε σχέση με το 2019. Σε ονομαστική βάση, η δυσμενής επίδραση των νομισματικών διαφορών (-8,1%) και η ελαφρώς θετική επίδραση του πεδίου εφαρμογής (+0,2%) είχαν ως αποτέλεσμα μείωση κατά 9,9%.

Τα συνολικά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 412 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,6% σε παρόμοια βάση και μείωση κατά 9,6% ονομαστικά, αντικατοπτρίζοντας την αρνητική επίδραση των νομισματικών διαφορών (-10,1%) και την ελαφρώς αρνητική επίδραση του πεδίου εφαρμογής (-0,1%).

 

 • Αποτελέσματα εκμετάλλευσης: 1.423 εκατ. ευρώ

Για το σύνολο του 2020, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1.423 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,6% σε παρόμοια βάση και κατά 9,4% ονομαστικά, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής επίδρασης των νομισματικών διαφορών (-8,0%) και της θετικής επίδρασης του πεδίου εφαρμογής (+0,3%).

Η Edenred απέδειξε την ικανότητά της για ισχυρή ανάπτυξη στις αρχές του έτους και στη συνέχεια περιόρισε τη μείωση των εσόδων της στο αποκορύφωμα της υγειονομικής κρίσης, κυρίως χάρη στο υψηλό ποσοστό ψηφιακών λύσεων, προτού επιστρέψει στην ανάπτυξη ήδη από το τρίτο τρίμηνο.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, οι συνεχιζόμενες προσπάθειες πωλήσεων και μάρκετινγκ του Ομίλου σε όλους τους τομείς εργασιών είχαν αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ύψους 402 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,2% σε παρόμοια βάση (-8,7% ονομαστικά), αντιπροσωπεύοντας ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, παρά τα νέα περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη.

 

 • Λειτουργικά Κέρδη ανά τομέα εργασιών

(σε εκατ. €)

2020

2019

% μεταβολή
(σε παρόμοια βάση)

% μεταβολή (ονομαστικά)

Παροχές σε Εργαζομένους

874

975

-4,4%

-10,3%

Λύσεις Στόλου & Κινητικότητας

355

409

-1,2%

-13,2%

Συμπληρωματικές Λύσεις

194

186

+11,8%

+4,2%

Σύνολο

1.423

1.570

-1,6%

-9,4%

Τα Λειτουργικά Κέρδη για τον τομέα των Παροχών σε Εργαζομένους ανήλθαν σε 874 εκατ. ευρώ το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 61% του ενοποιημένου συνόλου, και σε 255 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 4,4% σε παρόμοια βάση (-10,3% ονομαστικά) στη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα επανήλθαν στην ανάπτυξη, με αύξηση 0,6% σε παρόμοια βάση (-6,7% ονομαστικά), καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο (-1,4%).

Με την παγκόσμια υγειονομική κρίση να καθιστά την ψηφιοποίηση των λύσεών της ακόμα πιο επίκαιρη, η Edenred συνέχισε να καινοτομεί για να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της για πελάτες και εμπόρους. Για παράδειγμα, ο Όμιλος έχει πλέον περισσότερους από 100 διαδικτυακούς συνεργάτες σε 16 χώρες, κυρίως πλατφόρμες παράδοσης γευμάτων που συνδέονται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών μεταξύ εφαρμογών (app-to-app payment service). Χάρη σε αυτή την επέκταση, η Edenred διαθέτει σήμερα το πιο ολοκληρωμένο και ευέλικτο οικοσύστημα στον τομέα των γευμάτων στο χώρο εργασίας. Λειτουργώντας ως εικονικό εστιατόριο, η λύση της δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο συνεργαζόμενα καταστήματα, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν γεύματα ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε, να γευματίζουν στο σπίτι ή έξω, είτε εργάζονται στο γραφείο είτε εξ αποστάσεως. Πιο ικανοποιητική για τους χρήστες και πιο οικονομική για τους εργοδότες, αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στην Edenred να υποστηρίξει εταιρείες όπως η Spotify στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Siemens στο Βέλγιο και η Orange στη Γαλλία, κατά τη μετάβασή τους σε νέους τρόπους εργασίας.

Η Edenred προώθησε επίσης τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία ακόμη περισσότερο το 2020, εγκαινιάζοντας μια 100% εικονική λύση Ticket Restaurant, η οποία δεν χρησιμοποιεί χάρτινες ή πλαστικές κάρτες, στην Ισπανία και τη Φινλανδία, και πιο πρόσφατα στη Γαλλία.

Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες καθιστούν την εικονική προσφορά του Ομίλου πιο ελκυστική, το ποσοστό των ψηφιακών λύσεων στο χαρτοφυλάκιο Παροχών σε Εργαζομένους στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 9 μονάδες σε σύγκριση με το 2019. Ως αποτέλεσμα, οι ψηφιακές λύσεις αντιπροσώπευαν το 86% του συνολικού όγκου σε επίπεδο Ομίλου το 2020.

Στον τομέα των Λύσεων Στόλου & Κινητικότητας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 25% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, τα Λειτουργικά Κέρδη σε παρόμοια βάση μειώθηκαν κατά 1,2% (-13,2% ονομαστικά) σε 355 εκατ. ευρώ. Αυτή η περιορισμένη πτώση αντικατοπτρίζει την ισχυρότερη ανθεκτικότητα του τομέα, παρά τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων σε σχέση με το 2019. Τα αποτελέσματα μειώθηκαν κατά μόλις 0,6% σε παρόμοια βάση (-16,2% ονομαστικά) κατά το τέταρτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο (-1,5%). Η βελτίωση αυτή οφείλεται στις δυναμικές επιδόσεις των ομάδων πωλήσεων και μάρκετινγκ και στην επιτυχία της στρατηγικής Beyond Fuel, η οποία διαχωρίζει την προσφορά της Edenred και δημιουργεί ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, μειώνοντας παράλληλα την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων. Σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, οι εξελίξεις αυτές επέτρεψαν στην Edenred να μειώσει την ευαισθησία των συνολικών εσόδων της στις τιμές των καυσίμων κατά 20%.

Ο τομέας των Συμπληρωματικών Λύσεων, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 14% των δραστηριοτήτων του Ομίλου, περιλαμβάνει Υπηρεσίες Εταιρικών Πληρωμών, Λύσεις Κινήτρων & Ανταμοιβών και Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματα. Το 2020, κατέγραψε λειτουργικά κέρδη 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,8% σε παρόμοια και κατά 4,2% ονομαστικά. Η δραστηριότητα συνέχισε να αναπτύσσεται το τέταρτο τρίμηνο, με τα αποτελέσματα να αυξάνονται κατά 8,3% σε παρόμοια βάση (-3,1% ονομαστικά). Η αύξηση προκύπτει από τα προγράμματα δεσμευμένων κεφαλαίων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων και τομέων, καθώς και από τις υψηλές επιδόσεις πωλήσεων στα προγράμματα κινήτρων και ανταμοιβών.

Η δραστηριότητα Υπηρεσιών Εταιρικών Πληρωμών της Edenred στη Βόρεια Αμερική, την οποία διαχειρίζεται η θυγατρική της CSI, επηρεάστηκε το 2020 από την πτώση των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τους πελάτες της, ιδίως στους κλάδους της φιλοξενίας και των μέσων ενημέρωσης. Παρά την κρίση, ο όγκος πρόσκτησης νέων πελατών ήταν σύμφωνος με τις φιλοδοξίες του Ομίλου, χάρη σε ένα διαφοροποιημένο και συνεχώς εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και στη σταδιακή αναβάθμιση των συμφωνιών έμμεσης διανομής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπογράφηκαν με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, η Sage διεύρυνε τη συνεργασία της με την CSI, ώστε να παρέχει στους πελάτες στις ΗΠΑ μια ολοκληρωμένη λύση πληρωτέων λογαριασμών, πλήρως ενσωματωμένη στην προσφορά της Sage Intacct που βασίζεται στη χρήση του υπολογιστικού νέφους (cloud-based), ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2021.

 

 • Λειτουργικά Κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή

(σε εκατ. €)

2020

2019

% μεταβολή
(σε παρόμοια βάση)

% μεταβολή (ονομαστικά)

Ευρώπη

900

884

+1,3%

+1,9%

Λατινική Αμερική

406

559

-6,7%

-27,4%

Υπόλοιπος κόσμος

117

127

-0,2%

-8,3%

Σύνολο

1.423

1.570

-1,6%

-9,4%

Στην Ευρώπη, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,3% σε παρόμοια βάση (+1,9% ονομαστικά) σε 900 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 63% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης για το 2020. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020, τα αποτελέσματα ανήλθαν σε 265 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,5% σε παρόμοια βάση και ονομαστικά. Η ανάπτυξη κατά το τέταρτο τρίμηνο ήταν ασθενέστερη σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο (+7,3%) λόγω των πρόσθετων υγειονομικών περιορισμών που επέβαλαν οι χώρες της περιοχής, αρχής γενομένης από τα τέλη Οκτωβρίου 2020.

Στη Γαλλία, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ για το έτος, μειωμένα κατά 4,0% σε παρόμοια βάση και ονομαστικά. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 1,4% σε παρόμοια βάση και ονομαστικά, παρά το δεύτερο κύμα περιοριστικών μέτρων. Η Edenred κατέγραψε απότομη ανάκαμψη των εργασιών της, μετά από το σκληρό πλήγμα που δέχθηκε από το τα περιοριστικά μέτρα και τα προσωρινά μέτρα για την εργασία κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η ανάκαμψη οφειλόταν κυρίως στην ανανεωμένη ώθηση των πωλήσεων και του μάρκετινγκ σε όλους τους τομείς εργασιών και στις προσπάθειες που κατέβαλαν τα εστιατόρια για τη διατήρηση της επιχειρηματικής συνέχειας, μέσω των υπηρεσιών παραλαβής από το κατάστημα (take-away) και παραδόσεων (delivery).

Τα λειτουργικά κέρδη στην Ευρώπη, εξαιρουμένης της Γαλλίας, αυξήθηκαν κατά 3,6% σε παρόμοια βάση το 2020 (+4,4% ονοματικά) σε 647 εκατ. ευρώ. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η αύξηση των αποτελεσμάτων ανήλθε στο 5,9% σε παρόμοια βάση και ονομαστικά. Πιο ανθεκτική από τον υπόλοιπο Όμιλο κατά τη διάρκεια του έτους, αυτή η γεωγραφική περιοχή ανέκαμψε απότομα χάρη στην ψηφιοποίηση των λύσεών της και την ενεργητικότητα των ομάδων πωλήσεων και μάρκετινγκ, όπως φάνηκε από την καμπάνια δωροκάρτας στο τέλος του έτους, καθώς και χάρη την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τις εταιρείες μεταφορών με φορτηγά.

Τα λειτουργικά κέρδη στη Λατινική Αμερική ανήλθαν σε 406 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,7% σε παρόμοια βάση και κατά 27,4% ονομαστικά, αντικατοπτρίζοντας την απότομη πτώση της αξίας του βραζιλιάνικου ρεάλ και του μεξικανικού πέσο (-25% και -12%, αντίστοιχα). Η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αντιπροσωπεύει το 29% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης της Edenred για το 2020. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη για αυτή την γεωγραφική περιοχή ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3,3% σε παρόμοια βάση (-28,5% ονομαστικά), καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο (-7,6% σε παρόμοια βάση).

Στη Βραζιλία, σε παρόμοια βάση, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 5,8% για το έτος και κατά 2,9% μόνο για το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (-4,4%). Οι επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τους υγειονομικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν, αν και όχι με την ίδια αυστηρότητα όπως κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των περιοριστικών μέτρων, και ιδίως το κλείσιμο εστιατορίων σε ορισμένες περιοχές. Αναπτύσσοντας γρήγορα συνεργασίες με πλατφόρμες διανομής γευμάτων, η Edenred έδωσε τη δυνατότητα σε εστιατόρια και χρήστες να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πλατφόρμα της, παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Έχοντας επιδείξει ανθεκτικότητα στο αποκορύφωμα της κρίσης, ο τομέας Λύσεων Στόλου & Κινητικότητας συνέχισε να βασίζεται στις σταθερές επιδόσεις που καταγράφηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, κυρίως χάρη στην επιτυχία των λύσεων διαχείρισης της συντήρησης.

Η ισπανική Λατινική Αμερική επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την υγειονομική κρίση το 2020, κυρίως λόγω της εφαρμογής υγειονομικών περιορισμών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης για το έτος μειώθηκαν κατά 8,8%. Ωστόσο, μετά τη σταδιακή και μερική άρση των περιοριστικών μέτρων σε διάφορες χώρες, τα αποτελέσματα μειώθηκαν μόνο κατά 4,2% το τέταρτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (-15,4%). Το Μεξικό, η κύρια αγορά της Edenred στην περιοχή, εξακολούθησε να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κρίση, κυρίως λόγω της οικονομικής ύφεσης, της αυξημένης ανεργίας και των χαμηλότερων τιμών των καυσίμων σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης στη γεωγραφική περιοχή του Υπόλοιπου κόσμου, τα οποία αντιπροσώπευαν το 8% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης για το 2020, ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 0,2% από έτος σε έτος σε παρόμοια βάση (-8,3% ονομαστικά). Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα αποτελέσματα συρρικνώθηκαν κατά 2,9% σε παρόμοια βάση (‑18,0% ονομαστικά), καταγράφοντας βελτίωση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο (-4,1%). Οι επιδόσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων της Edenred στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η οποία εξακολούθησε να επηρεάζεται σοβαρά από την κρίση.

 

 • Λοιπά έσοδα: 42 εκατ. ευρώ

Το 2020, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 42 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,9% σε παρόμοια βάση (-25,0% ονομαστικά), αντικατοπτρίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις της γενικευμένης μείωσης των επιτοκίων παγκοσμίως και της σημαντικά αρνητικής επίδρασης των νομισματικών διαφορών. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 18,1% σε παρόμοια βάση και κατά 34,8% ονομαστικά.

 

 • Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 580 εκατ. ευρώ

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 580 εκατ. ευρώ το 2020, μείωση κατά 4,6% σε παρόμοια βάση και 13,2% ονομαστικά, με αύξηση 2,5% και βελτίωση περιθωρίου κατά 0,8 μονάδες σε παρόμοια βάση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι επιδόσεις αυτές κατέστησαν δυνατές κυρίως χάρη στην εφαρμογή, στο τέλος του πρώτου τριμήνου, ενός σχεδίου για τη μείωση του κόστους κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό για το 2020. Τελικά, η Edenred κατάφερε να υπερβεί αυτόν τον στόχο διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά της για τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη, συνεχίζοντας τις προσπάθειές της στους τομείς της προσέλκυσης εργοδοτών και της συμμετοχής των εργαζομένων, και συνεχίζοντας να αναπτύσσει την πολιτική της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Στην Ευρώπη, το EBITDA αυξήθηκε κατά 3,9% ανάλογα, αντικατοπτρίζοντας την ανάκαμψη στην αύξησης των εσόδων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Στη Λατινική Αμερική, το EBITDA παρέμεινε χαμηλότερο από ό, τι το 2019 για ολόκληρο το έτος (-8,3% σε παρόμοια βάση), παρά την απότομη βελτίωση κατά το δεύτερο εξάμηνο (-0,9% σε παρόμοια βάση).

Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 39,6% για το έτος, μειωμένο κατά 1,1 μονάδες σε παρόμοια βάση και κατά 1,5 ονομαστικά.

 

 • Καθαρά κέρδη, μερίδιο Ομίλου: 238 εκατ. ευρώ 

Το μερίδιο του Ομίλου επί των καθαρών κερδών ανήλθε σε 238 εκατ. ευρώ το 2020, μειωμένο κατά 74 εκατ. ευρώ από το 2019, σε συμφωνία με τη μείωση του EBITDA.

 

 • Δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών

Παρά την πανδημία, το επιχειρηματικό μοντέλο της Edenred της επέτρεψε να παραγάγει κεφάλαια από δραστηριότητες προ λοιπών εσόδων και εξόδων (FFO) ύψους 475 εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,7% σε παρόμοια βάση και μείωση κατά 9,4% ονομαστικά.

Παρά την αρνητική επίδραση των νομισματικών διαφορών, η συνολική αξία των κουπονιών σε κυκλοφορία (float)[2] αυξήθηκε κατά 685 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της περιόδου, χάρη στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο και την παράταση των χρόνων παρακράτησης για τα προπληρωμένα κεφάλαια κατά περίπου μία εβδομάδα. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη μικρότερη χρήση λύσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων ισχύος των περιοριστικών μέτρων και αναμένεται να εκμηδενιστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2021.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η συνολική αξία των κουπονιών της  Edenred σε κυκλοφορία ήταν 3,7 δισ.  ευρώ.

Χάρη στο υψηλό επίπεδο διαθεσίμων που προέκυψαν από τις εργασίες, σε συνδυασμό με την αύξηση της διαρθρωτικά αρνητικής απαίτησης κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος το 2020 δημιούργησε ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ, ενώ συνέχισε να επενδύει σε τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μελλοντική ανάπτυξη, κυρίως στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της συμμόρφωσης. Οι επαναλαμβανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 104 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 98 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 6%.

 

 • Ισχυρή οικονομική θέση

Η Edenred είχε καθαρό χρέος 1,12 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (έναντι 1,29 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα), με αποτέλεσμα ο λόγος καθαρού χρέους προς EBITDA να είναι 1,9, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με το τέλος του 2019. Η μεταβολή του καθαρού χρέους αντικατοπτρίζει την δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών διαθεσίμων, τα 101 εκατ. ευρώ που επεστράφησαν στους μετόχους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, καθώς και την αρνητική επίδραση, κατά 333 εκατ. ευρώ συνολικά, των νομισματικών διαφορών και των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Στο τέλος του 2020, το κόστος του χρέους του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 0,8%, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5 μονάδες βάσης, ενώ η μέση ληκτότητα του χρέους του αυξήθηκε σε περισσότερα από 5 χρόνια (+6 μήνες έναντι του τέλους του 2019).

Τον Μάιο του 2020, η Standard & Poor's επιβεβαίωσε τη βαθμολογία του Ομίλου στο επίπεδο BBB+ Strong Investment Grade με σταθερή προοπτική

 

 • Περαιτέρω πρόοδος στα θέματα ΕΚΕ

Το 2020, η Edenred συνέχισε να εφαρμόζει την πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Άνθρωποι, Πλανήτης, Πρόοδος», η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία αξίας με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο. Εκτός από τη σύνδεση ενός από τα χρηματοδοτικά της μέσα με τις επιδόσεις της στον τομέα της ΕΚΕ κατά το 2020, η Edenred σημείωσε επίσης πρόοδο κατά τη διάρκεια του έτους όσον αφορά τους στόχους της για το 2022 και το 2030, παρά την πανδημία. Για παράδειγμα, οι γυναίκες κατέχουν σήμερα το 29% των εκτελεστικών θέσεων του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 2 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με στόχο το 40% έως το 2030.

Μέσω των λύσεών της, οι οποίες επιτρέπουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά, αλλά και των δικών της πρωτοβουλιών, η Edenred συμβάλλει σε 12 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ειδικότερα, χάρη στην πλατφόρμα κονδυλίων ειδικού προορισμού την οποία διαθέτει, η Edenred δημιουργεί ενάρετα οικοσυστήματα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας, της απάτης, της επισιτιστικής ανασφάλειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής.

 

 • Προτεινόμενο μέρισμα

Ο Όμιλος προτείνει μέρισμα 0,75 ευρώ για τη χρήση 2020. Σε συμφωνία με το αναπτυξιακό προφίλ, τις επιδόσεις και τη σταθερή οικονομική θέση του Ομίλου, το μέρισμα έχει αυξηθεί κατά 7,1% σε σχέση με πέρυσι. Οι μέτοχοι μπορούν να επιλέξουν να λάβουν το μέρισμα κατά 100% σε μετρητά ή κατά 100% σε μετοχές, με έκπτωση 10%. Το προτεινόμενο μέρισμα θα υποβληθεί προς έγκριση στους μετόχους κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Edenred που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2021.

 

 • Μέτρα που έλαβε ο Όμιλος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19

Τον Μάρτιο του 2020, λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος που προέκυψε από την πανδημία Covid-19, ο Όμιλος ανέστειλε τους στόχους του για το πλήρες έτος 2020 έως ότου είχε καλύτερη αντίληψη των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας[3].

Τον Απρίλιο του 2020, η Edenred έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο αρωγής «More than ever», υποσχόμενη να δεσμεύσει έως και 15 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των ομάδων της, των εμπορικών συνεργατών της και των πελατών της εν μέσω της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία Covid-19[4].

Το σχέδιο «Περισσότερο από ποτέ» χρηματοδοτείται κυρίως από:

- τη μείωση κατά 20% του μερίσματος για το 2019, σε 0,7 ευρώ ανά μετοχή,

- τη μείωση των αποδοχών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τις συστάσεις της AFEP,

- τη μείωση των αποδοχών των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

 

 • Ανανέωση της εμπιστοσύνης της αγοράς στην πιστωτική ποιότητα της Edenred, και σύνδεση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων με ένα από τα χρηματοδοτικά της μέσα για πρώτη φορά

Τον Φεβρουάριο του 2020, όταν επαναδιαπραγματεύτηκε την κοινοπρακτική πιστωτική διευκόλυνσή της, η Edenred εισήγαγε κριτήρια περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων στον υπολογισμό του κόστους χρηματοδότησης για πρώτη φορά[5]. Τα κριτήρια αυτά αφορούν:

- την προώθηση υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών συνηθειών

- την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Όμιλος επαύξησε τους χρηματοοικονομικούς πόρους του με την υποβολή στην Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, προγράμματος Διαπραγματεύσιμων Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (NEU MTN) ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2020, η Edenred προχώρησε με επιτυχία στην έκδοση 9ετούς ομολόγου αξίας 600 εκατ. ευρώ, με καταβολή τοκομεριδίου 1,375%[6]. Η έκδοση επέτρεψε στον Όμιλο να ενισχύσει τους χρηματοοικονομικούς πόρους του και να παρατείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του υπό ευνοϊκούς όρους.

 

 • Στοχευμένες συναλλαγές εξωτερικής ανάπτυξης

Τον Ιανουάριο του 2020, η Edenred ενίσχυσε την ηγετική της θέση στην αγορά καρτών μισθοδοσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου καρτών μισθοδοσίας της Mint, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας με ειδίκευση στη διανομή και διαχείριση αμοιβών για εργαζομένους χωρίς τραπεζική υποστήριξη ή με μη επαρκή τραπεζική υποστήριξη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα[7].

Τον Μάιο του 2020, η Edenred ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά της Βραζιλίας με την απόκτηση των εργασιών παροχών σε εργαζομένους της Cooper Card[8].

Τον Μάιο του 2020, η Edenred απέκτησε όλες τις υπόλοιπες κυκλοφορούσες μετοχές (17%) της θυγατρικής της UTA, τις οποίες δεν κατείχε ήδη. Η συναλλαγή ακολούθησε την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για πώληση (put option) από την οικογένεια Eckstein, συνιδρυτές της UTA. Το δικαίωμα προαίρεσης προέβλεπε αυξητικό μερίδιο του Ομίλου επί των καθαρών κερδών.

 

 • Διορισμοί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου

Η Edenred ανακοίνωσε τέσσερις διορισμούς στην εκτελεστική επιτροπή της το 2020[9]:

- Η Emmanuelle Châtelain διορίστηκε Αντιπρόεδρος αρμόδια για την Επικοινωνία.

 - Ο Patrick Rouvillois διορίστηκε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Καινοτομία και τη γεωγραφική περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

- Ο Eric Sauvage διορίστηκε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για το Μάρκετινγκ και τη Στρατηγική.

- Ο Julien Tanguy διορίστηκε Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τα Οικονομικά.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Η Edenred είναι σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από μια σειρά μακροοικονομικών τάσεων στον κόσμο της εργασίας, οι οποίες επιταχύνθηκαν από την υγειονομική κρίση και αφορούν:

- Έναν πιο συνδεδεμένο, ψηφιακό κόσμο, με προτεραιότητα στην κινητικότητα

- Έναν ‘εξ αποστάσεως’ κόσμο εργασίας

- Έναν κόσμο που αναζητά κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις

- Έναν κόσμο όπου οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) γίνονται ολοένα και πιο αυτοματοποιημένες και ψηφιακές

Αξιοποιώντας αυτές τις αλλαγές και τη μοναδική θέση της ως πλατφόρμας διαμεσολάβησης που συνδέει 50 εκατομμύρια χρήστες με 2 εκατομμύρια εμπορικούς συνεργάτες καθημερινά για να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους (Eat, Move, Care, Pay), η Edenred διατήρησε στο ακέραιο το αναπτυξιακό δυναμικό της, παρά τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης. Με την αποδεδειγμένη ευελιξία της, η Edenred θα συνεχίσει να ενεργοποιεί τις επιχειρηματικές κινητήριες δυνάμεις της, που σχεδιάστηκαν για την περαιτέρω διείσδυσή της στις αγορές της, να αναπτύσσει νέες λύσεις και να προχωρά στην ευρεία και ταχεία εφαρμογή των καινοτομιών της. Εκτός από αυτές τις εσωτερικές οδούς ανάπτυξης, ο Όμιλος σκοπεύει επίσης να ακολουθήσει στοχευμένη στρατηγική εξαγορών, έχοντας διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό, η Edenred θα ανεβάσει ρυθμούς και να δημιουργήσει βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη στην μετα-Covid εποχή.

Ωστόσο, στις αρχές του 2021 φάνηκε ότι οι αβεβαιότητες γύρω από την υγειονομική κρίση εξακολουθούν να υφίστανται, με νέα τοπικά lockdown και περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι οι οικονομικές συνθήκες και η υγειονομική κατάσταση εξακολουθούν να επιδεινώνονται στη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική.

Η Edenred θα συνεχίσει να αποδεικνύει την ανθεκτικότητά της κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά τη δυσμενή βάση σύγκρισης, και αναμένει να είναι σε θέση να επιτύχει εντονότερους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν θα επωφεληθεί κυρίως από μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης.

Η σταδιακή επάνοδος σε μια οικονομική κατάσταση σχεδόν φυσιολογική –κυρίως χάρη σε ένα ρυθμό εμβολιασμών που θα επιτρέψει τη σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων έως τα μέσα του έτους– θα στηρίξει την ανάπτυξη της Edenred κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Παρά την αβέβαιη υγειονομική κατάσταση, η Edenred στοχεύει το 2021 να επιτύχει αύξηση του EBITDA κατά τουλάχιστον 6% σε παρόμοια βάση.

 

Επερχόμενες εκδηλώσεις

22 Απριλίου 2021: Έσοδα πρώτου τριμήνου 2021

11 Μαΐου 2021: Γενική Συνέλευση των Μετόχων

27 Ιουλίου 2021 Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2021

21 Οκτωβρίου 2021 Έσοδα τρίτου τριμήνου 2021

▬▬

Η Edenred είναι κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα για υπηρεσίες και πληρωμές και καθημερινός σύντροφος για τους ανθρώπους στην εργασία, συνδέοντας πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστες και 2 εκατομμύρια εμπορικούς συνεργάτες σε 46 χώρες, μέσω περισσότερων από 850.000 εταιρικών πελατών.

Η Edenred προσφέρει λύσεις πληρωμών ειδικού σκοπού για τρόφιμα (όπως παροχές γευμάτων), κινητικότητα (όπως λύσεις πολλαπλής ενέργειας, συντήρησης, διοδίων, στάθμευσης και μετακίνησης), κίνητρα (όπως δωροκάρτες, πλατφόρμες συμμετοχής εργαζομένων) και εταιρικές πληρωμές (όπως εικονικές κάρτες). Οι λύσεις αυτές ενισχύουν την ευημερία και την αγοραστική δύναμη των χρηστών, βελτιώνουν την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα των εταιρειών και αναζωογονούν την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Ενισχύουν επίσης την πρόσβαση σε υγιεινότερα τρόφιμα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και πιο ήπια κινητικότητα.

Οι 10.000 εργαζόμενοι της Edenred δεσμεύονται να κάνουν τον κόσμο της εργασίας ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα που είναι ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς το χρήστη καθημερινά.

Το 2020, χάρη στα παγκόσμια τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία του, ο Όμιλος διαχειρίστηκε περίπου 30 δισ. ευρώ σε όγκο εργασιών, κυρίως μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, διαδικτυακών πλατφορμών και καρτών.

Η Edenred είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext του Παρισιού και περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δείκτες: CAC Next 20, FTSE4Good και MSCI Europe.

Τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και εμφανίζονται στο παρόν δελτίο τύπου είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Edenred S.A., των θυγατρικών της ή τρίτων. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους.

 

▬▬

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Επικοινωνίας

 

Emmanuelle Châtelain

+33 (0)1 86 67 24 36 emmanuelle.chatelain@edenred.com

 

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης

 

Matthieu Santalucia

+33(0) 1 86 86 67 63

matthieu.santalucia@edenred.com

Σχέσεις με Επενδυτές

 

Cédric Appert

+33(0) 1 86 86 67 99

cedric.appert@edenred.com

 

Loïc Da Silva

+33(0) 1 86 86 67 67

loic.dasilva@edenred.com

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Γλωσσάριο και κατάλογος των απαιτούμενων παραπομπών για την ορθή κατανόηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών

 

α)         Βασικοί όροι

 • Παρόμοια βάση (like-for-like), επίδραση των μεταβολών στο πεδίο εφαρμογής (scope effect), επίδραση νομισματικών διαφορών (currency effect):

Η ανάπτυξη σε παρόμοια βάση ή οργανική ανάπτυξη αντιστοιχεί σε συγκρίσιμη ανάπτυξη, δηλαδή ανάπτυξη με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σταθερό πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης. Ο δείκτης αυτός αντανακλά τις επιχειρηματικές επιδόσεις του Ομίλου.

Οι μεταβολές στη δραστηριότητα (ανάπτυξη σε παρόμοια βάση ή οργανική ανάπτυξη) αντιπροσωπεύουν μεταβολές στα ποσά μεταξύ της τρέχουσας περιόδου και της συγκριτικής περιόδου, προσαρμοσμένες ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις νομισματικών διαφορών και η επίπτωση των εξαγορών ή/και διαθέσεων.

Η επίπτωση των εξαγορών απαλείφεται από το ποσό που αναφέρεται για την τρέχουσα περίοδο. Η επίπτωση των διαθέσεων απαλείφεται από το ποσό που αναφέρεται για τη συγκριτική περίοδο. Το άθροισμα των δύο αυτών ποσών είναι γνωστό ως επίπτωση των μεταβολών στο πεδίο της ενοποίησης ή επίδραση του πεδίου εφαρμογής.

Ο υπολογισμός των μεταβολών στη δραστηριότητα πραγματοποιείται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά τη συγκριτική περίοδο και διαιρείται διά του προσαρμοσμένου ποσού για τη συγκριτική περίοδο. 

Επίδραση νομισματικών διαφορών είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού της περιόδου αναφοράς μετατρεπόμενου με τη συναλλαγματική ισοτιμία της περιόδου αναφοράς, και του ποσού της περιόδου αναφοράς μετατρεπόμενου με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά τη συγκριτική περίοδο.

 

 • Όγκος εργασιών:

Ο όγκος εργασιών περιλαμβάνει τον συνολικό όγκο εκδόσεων Παροχών σε Εργαζομένους, Κινήτρων και Ανταμοιβών, λύσεων Δημόσιου Κοινωνικού Προγράμματος και Υπηρεσιών Εταιρικών Πληρωμών, συν τον όγκο συναλλαγών των Λύσεων Στόλου & Κινητικότητας και άλλων λύσεων.

 

 • Όγκος έκδοσης:

Όγκος έκδοσης είναι η συνολική ονομαστική αξία των κεφαλαίων που προεγγράφονται σε όλες τις λύσεις πληρωμών που εκδίδει η Edenred προς τους εταιρικούς και δημόσιους πελάτες της.

 

 • Όγκος συναλλαγών:

Ο όγκος των συναλλαγών αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των συναλλαγών που έχουν πληρωθεί με μέσα πληρωμών, κατά το χρόνο της συναλλαγής.

 

β)         Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης επιδόσεων που περιλαμβάνονται στην Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης επιδόσεων που περιγράφονται παρακάτω παρουσιάζονται και συμφωνούν με τα λογιστικά στοιχεία στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Δείκτης

Σημείωση αναφοράς στις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Edenred για το 2020

Λειτουργικά Κέρδη

 Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αντιστοιχούν στα εξής:

 • Στα λειτουργικά κέρδη από προπληρωμένα κουπόνια που διαχειρίζεται η Edenred, και
 • στα λειτουργικά κέρδη από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως προγράμματα παροχής κινήτρων, υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων και υπηρεσίες που σχετίζονται με εκδηλώσεις.
 • Αντιστοιχούν στο ποσό που τιμολογείται στην εταιρεία-πελάτη και αναγνωρίζεται κατά την παράδοση των λύσεων.

Λοιπά έσοδα

Τα λοιπά έσοδα είναι τόκοι που προκύπτουν από την επένδυση διαθεσίμων κατά την περίοδο μεταξύ:

 • Της ημερομηνίας έκδοσης και της ημερομηνίας επιστροφής των κουπονιών, και
 • Της ημερομηνίας φόρτισης και της ημερομηνίας εξαργύρωσης των καρτών.

Οι τόκοι αποτελούν συνιστώσα των εσόδων εκμετάλλευσης και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό των συνολικών εσόδων.

Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

Το συνολικό αυτό μέγεθος αντιστοιχεί στα συνολικά έσοδα (αποτελέσματα εκμετάλλευσης και λοιπά έσοδα) μείον τα έξοδα εκμετάλλευσης.

Λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (Operating EBIT) (B)

Το συνολικό αυτό μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο EBIT προσαρμοσμένο για τα λοιπά έσοδα.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT) την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 413 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

 • πλέον των 455 εκατ. ευρώ EBIT
 • μείον 42 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα.

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)

Το συνολικό αυτό μέγεθος είναι τα «Λειτουργικά κέρδη προ λοιπών εσόδων και εξόδων», το οποίο αντιστοιχεί στα συνολικά έσοδα (αποτελέσματα εκμετάλλευσης και λοιπά έσοδα) μείον τα έξοδα εκμετάλλευσης, τις αποσβέσεις, την αφομοίωση αξίας (κυρίως άυλων περιουσιακών στοιχείων και εσωτερικά παραχθέντων ή αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων) και τις μη‑λειτουργικές προβλέψεις. Χρησιμοποιείται ως βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό των αμοιβών των ανώτερων διοικητικών και άλλων στελεχών, καθώς αντικατοπτρίζει την οικονομική απόδοση της επιχείρησης.

Το EBIT δεν περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες και τα λοιπά έσοδα και έξοδα που εγγράφονται στα «Λειτουργικό κέρδος συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου του καθαρού κέρδους από συμμετοχικές εταιρείες».

Λοιπά έσοδα και δαπάνες

Βλ. Σημείωση 10 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Κεφάλαια από εργασίες (FFO)

Βλ. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Μέρος 1.4)

γ)         Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης επιδόσεων που δεν περιλαμβάνονται στην Έκθεση Οικονομικών Αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Δείκτης

Ορισμοί και συμφωνίες με τις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Edenred για το 2020

Διαθέσιμες ταμειακές ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αντιστοιχούν σε μετρητά που παράγονται από λειτουργικές δραστηριότητες μείον τις επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

 

Λειτουργικά Κέρδη

 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

 

2020

2019

Ευρώπη

228

213

183

209

224

208

265

254

 

900

884

 Γαλλία

70

69

41

59

64

59

78

77

 

253

264

 Υπόλοιπη Ευρώπη

158

144

142

150

160

149

187

177

 

647

620

Λατινική Αμερική

121

129

82

140

95

139

108

151

 

406

559

Υπόλοιπος κόσμος

34

28

27

32

27

32

29

35

 

117

127

Σύνολο

383

370

292

381

346

379

402

440

 

1.423

1.570

 
 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

Ως %

 

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

 

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Ευρώπη

+6,9%

+5,9%

-12,3%

-13,1%

+7,9%

+7,3%

+4,5%

+4,5%

 

+1,9%

+1,3%

 Γαλλία

+2,0%

+2,0%

-31,3%

-31,3%

+9,5%

+9,5%

+1,4%

+1,4%

 

-4,0%

-4,0%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

+9,3%

+7,8%

-4,7%

-5,9%

+7,2%

+6,4%

+5,9%

+5,9%

 

+4,4%

+3,6%

Λατινική Αμερική

-5,6%

+5,2%

-41,9%

-20,4%

-31,8%

-7,6%

-28,5%

-3,3%

 

-27,4%

-6,7%

Υπόλοιπος κόσμος

+18,9%

+18,4%

-15,0%

-9,8%

-14,9%

-4,1%

-18,0%

-2,9%

 

-8,3%

-0,2%

Σύνολο

+3,5%

+6,6%

-23,4%

-15,4%

-8,6%

+0,9%

-8,7%

+1,2%

 

-9,4%

-1,6%

 
Λοιπά έσοδα
 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

 

2020

2019

Ευρώπη

4

4

4

4

4

4

3

5

 

15

17

 Γαλλία

2

2

1

1

2

1

1

2

 

6

6

 Υπόλοιπη Ευρώπη

2

2

3

3

2

3

2

3

 

9

11

Λατινική Αμερική

7

7

4

7

6

8

6

9

 

23

32

Υπόλοιπος κόσμος

1

1

1

2

1

2

1

2

 

4

7

Σύνολο

12

13

9

13

11

14

10

16

 

42

56

 
 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

ως %

 

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

 

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Ευρώπη

+2,7%

+2,4%

-15,1%

-14,2%

-20,6%

-20,2%

-20,0%

-18,7%

 

-13,9%

-13,3%

 Γαλλία

-5,8%

-5,8%

-1,8%

-1,8%

-2,0%

-2,0%

-4,2%

-4,2%

 

-3,5%

-3,5%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

+9,0%

+8,5%

-22,8%

-21,4%

-29,9%

-29,3%

-27,5%

-25,6%

 

-19,7%

-18,8%

Λατινική Αμερική

-11,3%

-3,2%

-29,3%

-7,4%

-21,6%

+3,0%

-43,9%

-23,3%

 

-27,7%

-8,7%

Υπόλοιπος κόσμος

-24,0%

-20,1%

-54,6%

-48,2%

-59,8%

-36,1%

-22,6%

+18,9%

 

-42,1%

-23,5%

Σύνολο

-8,4%

-3,4%

-27,9%

-14,7%

-26,4%

-9,9%

-34,8%

-18,1%

 

-25,0%

-11,9%

 
Pro forma 2019 λειτουργικά κέρδη και λοιπά έσοδα ανά τρίμηνο, μετά την αλλαγή ταξινόμησης για τα έσοδα που σχετίζονται με την ταχεία εξόφληση των εμπόρων στη Βραζιλία

Όμιλος

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

Πραγματοποιηθέντα 2019

369

379

377

445

1 570

Pro forma 2019

370

381

379

440

1 570

 

Όμιλος

Λοιπά έσοδα

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

Πραγματοποιηθέντα 2019

14

15

16

11

56

Pro forma 2019

13

13

14

16

56

 

Λατινική Αμερική

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

Πραγματοποιηθέντα 2019

128

138

137

156

559

Pro forma 2019

129

140

139

151

559

 

Λατινική Αμερική

Λοιπά έσοδα

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

Πραγματοποιηθέντα 2019

9

9

10

4

32

Pro forma 2019

7

7

8

9

32

 
 
Σύνολο εσόδων
 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Ευρώπη

232

217

187

213

228

212

268

259

915

901

 Γαλλία

72

71

42

60

66

60

79

79

259

270

 Υπόλοιπη Ευρώπη

160

146

145

153

162

152

189

180

656

631

Λατινική Αμερική

128

137

86

147

101

147

114

160

429

591

Υπόλοιπος κόσμος

35

29

28

34

28

34

30

37

121

134

Σύνολο

395

383

301

394

357

393

412

456

1.465

1.626

 
 

ΤΡΙΜΗΝΟ 1

ΤΡΙΜΗΝΟ 2

ΤΡΙΜΗΝΟ 3

ΤΡΙΜΗΝΟ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ

 

ως %

 

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Μεταβολή (ονομα-στικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

 

       

 

 

 

 

 

 

Ευρώπη

+6,9%

+5,9%

-12,4%

-13,1%

+7,3%

+6,6%

+4,1%

+4,1%

+1,6%

+1,0%

 Γαλλία

+1,8%

+1,8%

-30,5%

-30,5%

+9,2%

+9,2%

+1,3%

+1,3%

-4,0%

-4,0%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

+9,3%

+7,8%

-5,1%

-6,1%

+6,5%

+5,6%

+5,3%

+5,3%

+4,0%

+3,2%

Λατινική Αμερική

-5,9%

+4,7%

-41,3%

-19,7%

-31,3%

-7,0%

-29,5%

-4,5%

-27,4%

-6,8%

Υπόλοιπος κόσμος

+16,8%

+16,5%

-17,0%

-11,7%

-17,5%

-5,9%

-18,2%

-2,0%

-10,0%

-1,3%

Σύνολο

+3,1%

+6,3%

-23,6%

-15,5%

-9,3%

+0,5%

-9,6%

+0,6%

-9,9%

-2,0%

 
 

EBITDA, Λειτουργικό EBIT και EBIT

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Ευρώπη

375

359

+4,3%

+3,9%

 Γαλλία

87

86

+0,4%

+0,4%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

288

273

+5,5%

+4,9%

Λατινική Αμερική

191

275

-30,5%

-8,3%

Υπόλοιπος κόσμος

27

42

-34,8%

-28,7%

Άλλα

(13)

(8)

-55,5%

-112,7%

EBITDA

580

668

-13,2%

-4,6%

 

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Ευρώπη

293

280

+4,7%

+4,7%

 Γαλλία

60

59

+1,1%

+1,1%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

233

221

+5,7%

+5,7%

Λατινική Αμερική

135

204

-33,8%

-11,3%

Υπόλοιπος κόσμος

7

19

-65,1%

-62,4%

Άλλα

(22)

(14)

-54,1%

-88,0%

Λειτουργικό ΕΒΙΤ

413

489

-15,6%

-7,1%

 

σε εκατ. €

 

2020

2019

Μεταβολή (ονομαστικά)

Μεταβολή (σε παρόμοια βάση)

Ευρώπη

308

297

+3,6%

+3,7%

 Γαλλία

66

65

+0,7%

+0,7%

 Υπόλοιπη Ευρώπη

242

232

+4,5%

+4,5%

Λατινική Αμερική

158

236

-33,0%

-11,0%

Υπόλοιπος κόσμος

11

26

-59,3%

-52,6%

Άλλα

(22)

(14)

-54,1%

-88,0%

ΕΒΙΤ

455

545

-16,5%

-7,6%

 

 

Συνοπτικός ισολογισμός

σε εκατ. €

Δεκ. 2020

Δεκ. 2019

σε εκατ. €

Δεκ. 2020

Δεκ. 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υπεραξία

1.457

1.604

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(1.134)

(1.043)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

655

706

 

 

 

Εγκαταστάσεις & εξοπλισμός

148

169

Μεικτό χρέος και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

3.391

3.163

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

64

69

Προβλέψεις και αναβαλλόμενος φόρος

178

239

Άλλα στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

181

169

 

 

 

Κουπόνια σε κυκλοφορία (εμπορικές απαιτήσεις, καθαρές)

1.170

2.142

Κουπόνια σε κυκλοφορία (float)

4.874

5.161

Κεφάλαιο κίνησης εκτός από κουπόνια σε κυκλοφορία (ενεργητικό)

899

290

Κεφάλαιο κίνησης εκτός από κουπόνια σε κυκλοφορία (παθητικό)

2.119

1.366

Ταμειακά διαθέσιμα με περιορισμό χρήσης

2.578

1.864

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2.276

1.873

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

9.428

8.886

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

9.428

8.886

 

 

 

 

4.924

4.095

 

 

 

 

3.704

3.019

 

 

Μερίδιο Ομίλου επί των καθαρών κερδών, σε Ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα

 

σε εκατ. €

   

+

Καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

238

312

+

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

28

34

+

Μερίσματα εισπραχθέντα από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες

16

9

-

Διαφορά μεταξύ καταβληθέντος φόρου εισοδήματος και εξόδων φόρου εισοδήματος

(2)

(8)

-

Μη ταμειακή επίπτωση λοιπών εσόδων και εξόδων

195

177

=

Κεφάλαια από εργασίες προ λοιπών εσόδων και εξόδων (FFO)

475

524

+

Μείωση (Αύξηση) στο κεφάλαιο κίνησης

1 039

369

+

Επαναλαμβανόμενη μείωση (Αύξηση) των ταμειακών διαθεσίμων με περιορισμό χρήσης

(770)

(395)

=

Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα από (χρησιμοποιηθέντα σε) λειτουργικές δραστηριότητες

744

498

-

Επαναλαμβανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες

(104)

(98)

=

Ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα (FCF)

640

400

 

[1] Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και οι ελεγκτές θα εκδώσουν τη γνώμη τους αφού ολοκληρώσουν την εξέταση της έκθεσης διαχείρισης και τις δέουσες επιμέλειες για τις οικονομικές καταστάσεις του 2020 που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μορφή του ESEF.

Οι μεταβολές για το 2020 υπολογίζονται με βάση τα pro forma στοιχεία του 2019, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη μεταβολή στην κατανομή μεταξύ αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και λοιπών εσόδων εντός των συνολικών εσόδων στη Βραζιλία, με ισχύ από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και χωρίς αντίκτυπο στα συνολικά έσοδα για το σύνολο του έτους 2019 (βλ. τα Παραρτήματα, σελίδα 18). Οι επιδόσεις σε παρόμοια βάση και η επίδραση των νομισματικών διαφορών υπολογίζονται εξαιρουμένης, προσωρινά, της Βενεζουέλας.

[2] Η συνολική αξία των κουπονιών σε κυκλοφορία (float) αντιστοιχεί σε ένα μέρος του λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης από την προφόρτωση (pre-loading) κεφαλαίων από εταιρικούς πελάτες.

[3] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 25 Μαρτίου 2020.

[4] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 7 Απριλίου 2020.

[5] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2020.

[6] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2020.

[7] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2020.

[8] Δελτίο Τύπου με ημερομηνία 13 Μαΐου 2020.

[9] Δελτία Τύπου της 10ης και 16ης Δεκεμβρίου 2020.

IMG_0451_pp-1-(1).png

Έλενα Μητσιμπόνα, PCC ICF
Managing Director Secret Key
e.mitsibona@secretkey.gr