ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα για την διατροφή 2017: Ένας στους δύο εργαζομένους αντιλαμβάνεται τις νέες τεχνολογίες ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση των διατροφικών του συνηθειών.

Η πέμπτη έρευνα για την διατροφή επιβεβαίωσε ότι οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφική ισορροπία των μεσημεριανών τους γευμάτων τα τελευταία χρόνια.

H Edenred ως συντονιστής του προγράμματος FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand), πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους - σχεδόν διπλάσιος αριθμός από το 2016 - και σε σχεδόν 1.300 ιδιοκτήτες εστιατορίων σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 19 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού διαγωνισμού #LetsTalkFood που διοργάνωσε η Edenred σε συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η Edenred πραγματοποιεί την έρευνα για την ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012, με σκοπό να αξιολογήσει τις ανάγκες των εργαζομένων και να ενθαρρύνει τα εστιατόρια να προσφέρουν πιο ισορροπημένα γεύματα. Οι τάσεις που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν σημαντική αύξηση της γνώσης σχετικά με τα οφέλη της ισορροπημένης διατροφής, τόσο από την πλευρά των προμηθευτών όσο και των καταναλωτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.letstalkfood.net παρουσιάστηκαν από τον Bertrand Dumazy, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Edenred, την Nathalie Renaudin, Συντονίστρια του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και την Sylvie Dejardin, διατροφολόγο. Μαζί τους συμμετείχαν διακεκριμένοι επισκέπτες όπως μεταξύ άλλων οι: John F. Ryan, Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Dirk Meusel, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου στην Μονάδα Υγείας, στην Εκτελεστική Υπηρεσία Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CHAFEA), Birgit Morlion, υπεύθυνη προγράμματος και πολιτικής για τη δημόσια υγεία στη DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Daciana Sarbu, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Alojz Peterle, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την υγεία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Pedro Graça, Διευθυντής του Εθνικού Προγράμματος Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής στην Γενική Διεύθυνση Υγείας της Πορτογαλίας, Martin Caraher, Καθηγητής στην Πολιτική Τροφίμων και Υγείας στο City University του Λονδίνου και Giuseppe Masanotti τον Καθηγητή Υγιεινής και Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια στην Ιταλία.

Η έρευνα το 2017 επικεντρώθηκε στους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την ενθάρρυνση των τάσεων στις διατροφικές συνήθειες και συγκεκριμένα στον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί από τους ερωτηθέντες (50%) πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες και σχεδόν οι μισοί από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων (46%) επιβεβαιώνουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα ήταν χρήσιμες για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αιτημάτων των πελατών για ισορροπημένα γεύματα. Αυτή η ερώτηση συγκέντρωσε πληθώρα διαφορετικών απαντήσεων μεταξύ των χωρών που ερωτήθηκαν: ενώ οι μισοί από τους εργαζόμενους στην Πορτογαλία, τη Σλοβακία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Τσεχία αναγνώρισαν τις νέες τεχνολογίες ως πολύτιμο εργαλείο για την υιοθέτηση πιο ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών, ποσοστό 42% των εργαζομένων στην Γαλλία δεν αναγνωρίζει τη χρησιμότητά τους. Παρόμοιες απόψεις εκφράστηκαν και από ιδιοκτήτες εστιατορίων: ενώ περισσότεροι από ένας στους δύο ιδιοκτήτες εστιατορίων στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σλοβακία και την Ιταλία αντιλήφθηκαν τις νέες τεχνολογίες ως πολύτιμο εργαλείο για την προσφορά υγιεινών και ισορροπημένων γευμάτων, ποσοστό 87% των Γαλλικών εστιατορίων δεν συμφώνησαν με αυτή τη δήλωση.

Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή: μια πρόκληση για τους εργαζόμενους

Τα διαλείμματα μεσημεριανού γεύματος είναι μια συνήθεια καθιερωμένη στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων, δεδομένου ότι 72% των ερωτηθέντων δήλωσε πως γευματίζουν κάθε μεσημέρι. Το ποσοστό αυτών υπερβαίνει το 80% στην Πορτογαλία και στη Σλοβακία.

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφική ποιότητα των γευμάτων τους με τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους να το θεωρούν ως το κορυφαίο κριτήριο για την επιλογή ενός εστιατορίου. Ομοίως, ένας στους δύο εργαζόμενους λαμβάνει υπόψη σοβαρά τη διατροφική αξία όταν επιλέγει το μεσημεριανό του γεύμα. Αυτά τα κριτήρια επιλογής έρχονται δεύτερα πιο σημαντικά, πίσω από την "επιθυμία" και πάνω από την τιμή. Σε αυτές τις ερωτήσεις παρατηρήθηκαν έντονες εθνικές διαφοροποιήσεις καθώς: 87% των Ιταλών εργαζομένων θεωρεί ότι η διατροφική ισορροπία των γευμάτων που προσφέρονται, αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο όταν επιλέγουν ένα εστιατόριο, σε αντίθεση με το 61% των Τσέχων υπαλλήλων. Η ίδια διαφορά παρατηρήθηκε και για την επιλογή μιας παραγγελίας: 73% των Ισπανών υπαλλήλων λαμβάνει υπόψη τη διατροφική ισορροπία του γεύματος όταν παραγγέλνει φαγητό, ενώ το ίδιο θέμα επηρεάζει μόνο το 28% των Γάλλων εργαζομένων.

Αυξανόμενος αριθμός ιδιοκτητών εστιατορίων

Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων επιβεβαίωσαν το έντονο ενδιαφέρον των πελατών τους για υγιεινά γεύματα κατά την διάρκεια των ετών, με αυξανόμενο αριθμό υποδεικνύοντας μεγαλύτερη ζήτηση ισορροπημένων γευμάτων.

Μεταξύ 2012 και 2016, το ποσοστό των ιδιοκτητών εστιατορίων που παρατηρούν την αυξημένη ζήτηση ισορροπημένων γευμάτων αυξήθηκε σχεδόν κατά 20 μονάδες (από 17% το 2012 σε 36% το 2016). Το ποσοστό αυτό υποχώρησε ελαφρώς το 2017, αλλά εξακολουθεί να παραμένει υψηλό (30%). Ταυτόχρονα, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ιδιοκτητών εστιατορίων (περίπου 2-3% ετησίως, με εξαίρεση το 2013 όπου ήταν 9%) ανέφερε μείωση της ζήτησης ισορροπημένων γευμάτων. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι, στο σύνολο τους, οι καταναλωτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε μια υγιεινή διατροφή.

Για άλλη μια φορά, σημειώθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα: πάνω από έξι στους δέκα ιδιοκτήτες εστιατορίων στην Πορτογαλία και την Ισπανία παρατήρησαν ότι οι πελάτες τους επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο στην ισορροπημένη φύση του γεύματός τους (67% και 64% αντίστοιχα) ενώ στην Γαλλία και την Τσεχία, μόνο 16% και 20% αντίστοιχα, συμφώνησαν με αυτήν την πρόταση.

«Ως εφευρέτης των διατακτικών γεύματος, η Edenred βρίσκεται από την αρχή στο επίκεντρο της σχέσης μεταξύ ιδιοκτητών εστιατορίων, εργαζομένων και εταιρειών. Ετησίως σερβίρονται ένα δισεκατομμύριο γεύματα σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του προγράμματος Ticket Restaurant, παρέχοντας στον Όμιλο μας ένα πλεονέκτημα στην παρατήρηση των διατροφικών συνηθειών εν ώρα εργασίας. Χάρη στην ψηφιοποίηση των διατακτικών σίτισης, με τη μορφή καρτών αλλά και Mobile συναλλαγών, είμαστε σε θέση να προωθήσουμε περισσότερο από ποτέ την πρόσβαση σε υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα», δήλωσε ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred.

«Μια πηγή πληροφοριών και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα προσφέρουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές στην προώθηση της ισορροπημένης διατροφής. Η έρευνα του 2017 για τη ΔΙΑΤΡΟΦΗ αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που πηγάζουν από τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες εστιατορίων αποτελούν το κλειδί για την ενθάρρυνση των εργαζόμενων να υιοθετήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή στο γραφείο», δήλωσε η Nathalie Renaudin, συντονίστρια του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ (FOOD).