ΕΛΛΑΔΑ

Η ετήσια συνέλευση των μετόχων της 14ης Μαΐου του 2019

                                                                                                                                                16 Μαΐου, 2019​

Η Edenred, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο, πραγματοποίησε στις 14 Μαΐου την ετήσια συνέλευση των μετόχων της στο Παρίσι, υπό την ηγεσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Bertrand Dumazy, και ενέκρινε όλα τα ψηφίσματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο.


Με απαρτία 73.11% και υπό την ηγεσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Bertrand Dumazy, η Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ενέκρινε όλα τα ψηφίσματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μερίσματος του 2018 με € 0.86 ανά μετοχή, με την επιλογή λήψης του 100% του ποσού σε νέες μετοχές[1]. Το μέρισμα θα είναι πληρωτέο από τις 20 Μαΐου 2019. Η δυνατότητα επανεπένδυσης μπορεί να ασκηθεί μεταξύ 22 Μαΐου και λήξης των εργασιών στις 5 Ιουνίου 2019. Κάθε μέτοχος που δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού μέχρι το πέρας αυτής της περιόδου, θα λάβει ολόκληρο το μέρισμα σε μετρητά. Το μέρισμα θα πληρωθεί στις 11 Ιουνίου 2019.

Η Συνέλευση των Μετόχων αποτέλεσε μια ευκαιρία για τη διοίκηση να σχολιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τη διψήφια αύξηση των οργανικών λειτουργικών εσόδων σε όλες τις περιοχές και τις επιχειρηματικές γραμμές του Ομίλου. Συζητήθηκε και το αποτέλεσμα της επιτυχημένης εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου Fast Forward. Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζει την ισχυρή δυναμική των πωλήσεων της Edenred και την ικανότητά της να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, ιδίως μέσω της παγκόσμιας τεχνολογικής πλατφόρμας. Το 2018, ήταν επίσης ένα μεγάλο έτος όσον αφορά στις εξαγορές. Χάρη στην ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών, ο Όμιλος συνεχίζει να παρέχει υψηλές αποδόσεις μετόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα επίπεδο χρέους που δίνει τη δυνατότητα μιας αξιολόγησης «Ισχυρής Επένδυσης» BBB + από το Standard and Poor's.

Στη Συνέλευση των Μετόχων, οι μέτοχοι έλαβαν την Ενοποιημένη Έκθεση του 2019 (διαθέσιμη στη διεύθυνση www.edenred.com), στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς το επιχειρηματικό μοντέλο της Edenred, το οποίο υπόκειται σε σημαντικούς μετασχηματισμούς με σκοπό να ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις στον κόσμο της εργασίας. Μια επισκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κατέδειξε την ικανότητα του Ομίλου να παράγει κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη και να μοιράζεται τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης με όλους τους “stakeholders”.

Ο Jacques Adoue, Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στους τομείς Ανθρώπινων Πόρων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ο Jeanne Renard, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος στον τομέα της Μεταρρύθμισης, παρουσίασαν τα προγράμματα προβολής της Edenred και τη δέσμευσή της για ποικιλομορφία μέσω πρωτοβουλιών όπως η υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη Ποικιλομορφίας της Γαλλίας στις αρχές του 2019.

Μετά το διορισμό του Jean-Bernard Hamel από το Συμβούλιο Εργασίας της Edenred ως διευθυντή εκπροσώπησης των εργαζομένων τον Ιούνιο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη και συμμορφώνεται με τον κώδικα AFEP-MEDEF όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και την ανεξαρτησία του διευθυντή.

Τα πλήρη αποτελέσματα της καταληκτικής ψηφοφορίας, καθώς και περίληψη της Συνέλευσης, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην ενότητα Επενδυτές/Μετοχές της ιστοσελίδας www.edenred.com.

▬▬

Η Edenred, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο, φέρνει κοντά 830.000 εταιρικούς πελάτες, 47 εκατομμύρια χρήστες-εργαζόμενους και 1.7 εκατομμύρια συνεργαζόμενους εμπόρους, με παρουσία σε 45 χώρες. Χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε 2,5 δισ. συναλλαγές το 2018, κυρίως μέσω εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από €28 δισ. σε business volume.

Το προσωπικό των 8.500 ατόμων της Edenred δρα με τη δέσμευση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εταιρειών και ενισχύοντας τα έσοδα των εμπόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τριών επιχειρηματικών γραμμών:

  • Παροχές Εργαζομένων (Ticket Restaurant®)
  • Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου (Spendeo®)
  • Συμπληρωματικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων Κινήτρων και Επιβράβευσης (Ticket Compliments® Gift Card)


Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δείκτες: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe και MSCI Europe.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.edenred.com

Τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι σήματα κατατεθέντα της Edenred S.A., των θυγατρικών της ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών της.


[1]

Αποποίηση ευθυνών: Η δυνατότητα λήψης της πληρωμής μερίσματος σε μετοχές δεν αποτελεί προσφορά ή προτροπή για εγγραφή ή αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την έννοια του αμερικανικού νόμου περί κινητών αξιών του 1933 ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί τέτοια συναλλαγή σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η δυνατότητα λήψης της πληρωμής μερισμάτων σε μετοχές δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες, όπως εκείνες στις οποίες μια τέτοια επιλογή απαιτεί εγγραφή ή εξουσιοδότηση από την τοπική ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών. Οι μέτοχοι που κατοικούν εκτός Γαλλίας θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να συμμορφώνονται με τυχόν τοπικούς περιορισμούς