ΕΛΛΑΔΑ

Ετήσια Συνάντηση Μετόχων του Ομίλου Edenred

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018: Η Ετήσια Συνάντηση Μετόχων του Ομίλου Edenred, παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών για εταιρείες, εργαζόμενους, και εμπόρους έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου 2018 στο Παρίσι, με επικεφαλή τον Πρόεδρο και CEO Bertrand Dumazy και συμμετοχή από περισσότερους από 150 μετόχους.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης Μετόχων, ο Bertrand Dumazy αναφέρθηκε στην ικανότητα της εταιρείας να παρουσιάζει κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τις αλλαγές της κοινωνίας και της νέας συμπεριφοράς των χρηστών στον εργασιακό κόσμο, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μοιράζεται αυτή η ανάπτυξη μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρώτη Ολοκληρωμένη Έκθεση του Ομίλου, που είναι διαθέσιμη εδώ: www.edenred.com.

Έπειτα από μία αναφορά εξέλιξης των αποτελεσμάτων του στρατηγικού πλάνου Fast Forward, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Edenred και την επίσπευση της μετατροπής της σε αμιγώς ψηφιακή εταιρεία και πρωτοπόρο σε mobile και ολοκληρωμένες πληρωμές, ο Bertrand Dumazy και ο Patrick Bataillard, Finance Executive Vice President, παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2017. Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισαν τη σημαντική ανάπτυξη του EBIT, που σημείωσε αύξηση 18% φτάνοντας τα €437 εκατ., ενώ το καθαρό κέρδος αυξήθηκε κατά 37% φτάνοντας τα €247 εκατ., επιτρέποντας υψηλότερο μέρισμα της τάξεως των €0,85, που αντιστοιχεί σε αύξηση 37%. Οι Bertrand Dumazy και Patrick Bataillard συζήτησαν επίσης την ισχυρή παραγωγή μετρητών του Ομίλου τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία, μέσω των εξαγορών της Embratec και της UTA, επιτάχυνε σημαντικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής γραμμής λύσεων Fleet & Mobility. Σύμφωνα με αυτό, τα λειτουργικά έσοδα για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική γραμμή αυξήθηκαν κατά 68% το 2017 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου του Ομίλου. Ταυτόχρονα, η Edenred κατάφερε να διατηρήσει υψηλές αποδόσεις μετόχων και ένα επίπεδο χρέους αρκετά χαμηλό ώστε να υποστηρίξει μια βαθμολογία BBB+ με τίτλο "Strong Investment Grade" από την Standard and Poor's.

Επιπρόσθετα, οι Bertrand Dumazy και Jacques Adoue, Executive Vice President, Human Resources & Corporate Social Responsibility, παρουσίασαν τις δεσμεύσεις του Ομίλου σε Ανθρώπινο Δυναμικό και ΕΚΕ, με έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, συμπεριλαμβανομένου του Edenstep, του προγράμματος αποφοίτων της Edenred που ξεκίνησε το 2017 και κάθε χρόνο υποδέχεται νέους πτυχιούχους παγκοσμίως. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η νέα προσέγγιση ΕΚΕ του Ομίλου, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενδιαφερόμενων (Άνθρωπος), διαφύλαξη του περιβάλλοντος (Πλανήτης) και δημιουργία αξίας, αναπτύσσοντας τις επιχειρήσεις και τις συνεργασίες τους με πλήρη υπευθυνότητα (Πρόοδος).

Με απαρτία 77,48%, εγκρίθηκαν όλα τα ψηφίσματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μερίσματος 2017 ύψους 0,85€ ανά μετοχή, με δυνατότητα λήψης 100% του ποσού σε νέες μετοχές. Το μέρισμα θα καταβληθεί από τις 8 Ιουνίου 2018, με ημερομηνία αποκοπής στις 14 Μαΐου 2018. Η δυνατότητα λήψης του μερίσματος σε νέες μετοχές θα πρέπει να ασκηθεί μεταξύ της 14ης Μαΐου και της λήξης των εργασιών της 25ης Μαΐου 2018. Κάθε μέτοχος που δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματός του μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου θα λάβει ολόκληρο το μέρισμα σε μετρητά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι μέτοχοι ανανέωσαν για περίοδο τεσσάρων ετών, τη διοίκηση του Bertrand Dumazy, καθώς και της Gabriele Galateri di Genola, του Maelle Gavet και του Jean-Romain Lhomme. Επιπλέον, οι μέτοχοι επικύρωσαν τη θέση του Dominique D'Hinnin ως Director.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από δέκα μέλη, το 90% των οποίων είναι ανεξάρτητοι και το 40% είναι γυναίκες.

Τα πλήρη αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και η περίληψη της συνάντησης, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στο τμήμα Επενδυτών/Μετόχων της ιστοσελίδας www.edenred.com