ΕΛΛΑΔΑ

Oικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2018

                                                                                                                                                26 Ιουλίου, 2018​

 • Επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο
 • Οργανική ανάπτυξη ρεκόρ στα λειτουργικά έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το πρώτο εξάμηνο

Η Edenred αναφέρει σταθερά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2018:

 • Αύξηση του συνολικού εισοδήματος κατά 10.1% like-for-like[2] και 2.3% όπως καταγράφηκε, που αντιστοιχεί σε 665 εκατ. Ευρώ
 • Το λειτουργικό περιθώριο EBIT[3] αυξήθηκε κατά 1.8 μονάδες σε 29.7%
 • Το EBIT[4] αυξήθηκε κατά 14,0% like-for-like και 4,3% όπως καταγράφηκε στα 215 εκατ. Ευρώ
 • Αύξηση στα καθαρά κέρδη, το μερίδιο του Ομίλου στα 124 εκατ. Ευρώ

Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο[5], η επίδοση της Edenred κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 υπερέβη σημαντικά τους ετήσιους στόχους ανάπτυξης:

 • Λειτουργικό εισόδημα: αύξηση 11.6% (ετήσιος στόχος: πάνω από 7%)
 • Λειτουργικό EBIT[6]: αύξηση 20.3% (ετήσιος στόχος: πάνω από 9%)
 • Κεφάλαια από λειτουργίες(FFO)[7]: αύξηση κατά 17.5% (ετήσιος στόχος: πάνω από 10%)

Σίγουρη για τις προοπτικές της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η Edenred αναμένει EBIT μεταξύ 440 εκατομμυρίων Ευρώ και 470 εκατομμυρίων Ευρώ[1] για ολόκληρο το έτος 2018, σε σύγκριση με 429 εκατομμύρια Ευρώ το 2017.


 

[1] Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδo

[2] Αναλογία του λειτουργικού EBIT προς το λειτουργικό εισόδημα

[3] Λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων

[4] Τα δεδομένα της σύγκρισης με την αντίστοιχη περσινή περίοδο προσωρινά αποκλείουν τη Βενεζουέλα, λόγω του υψηλού πληθωρισμού της χώρας

[5] Το EBIT προσαρμόστηκε για άλλα λειτουργικά έσοδα

[6] Πριν από άλλα έσοδα και έξοδα

[7] Υπολογίστηκε με βάση την υπόθεση ότι η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του Βραζιλιάνικου Ρεάλ με το Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο θα είναι ίση με την αναλογία της 30ης Ιουνίου 2018

Ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred, δήλωσε: “Χάρη κυρίως στην επιτάχυνση της ανάπτυξής μας το δεύτερο τρίμηνο, η Edenred κατέγραψε διψήφια οργανική ανάπτυξη για το πρώτο εξάμηνο του έτους στο σύνολό της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Λατινική Αμερική και τόσο στις Παροχές Εργαζομένων όσο και στις λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου. Αυτή η έντονη αύξηση των εσόδων μας οδήγησε σε περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου κέρδους EBIT, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να εκμεταλλευτούμε το ισχυρό μας λειτουργικό πλεονέκτημα.

Τώρα εκμεταλλευόμαστε την παγκόσμια και κορυφαία τεχνολογική μας πλατφόρμα με τα πιο προηγμένα ψηφιακά μέσα πληρωμής. Αυτή η μοναδική πολυκαναλική (omnichannel) πλατφόρμα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις πληρωμών, να δημιουργήσουμε συνεργασίες με ηγέτες της τεχνολογίας και να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, γρήγορα και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο,  βελτιώνουμε τόσο την εμπειρία των χρηστών όσο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εταιρικούς πελάτες μας και τους συνεργαζόμενους εμπόρους."

Τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2018 παρέχονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (IFRS)  9 και το ΔΠΧΑ (IFRS) 15, τα οποία ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Για να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική σύγκριση με το 2017, τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου που περιλαμβάνεται σε αυτό το δελτίο τύπου έχουν επαναδιατυπωθεί σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Ένας πίνακας με ανάλυση των αναμορφώσεων ανά τρίμηνο παρέχεται στα παραρτήματα.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, τα στοιχεία "χρηματοοικονομικά έσοδα" και "συνολικά έσοδα" έχουν καταστεί "άλλα λειτουργικά έσοδα" και "συνολικό εισόδημα", αντίστοιχα.

Η Βενεζουέλα αποκλείστηκε προσωρινά από τα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη like-for-like και τις συναλλαγματικές συνέπειες, λόγω του τωρινού επιπέδου πληθωρισμού της χώρας και της υποτίμησης του νομίσματός της.

Αποτέλεσματα του πρώτου εξαμήνου 2018

Κατά τη Συνεδρίασή του στις 23 Ιουλίου, 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

Βασικές οικονομικές μετρήσεις πρώτου εξαμήνου 2018:

(σε εκατομμύρια Ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2018

Πρώτο εξάμηνο 2017

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή (like-for-like)

Λειτουργικά έσοδα

640

616

+4.0%

+11.6%

Άλλα λειτουργικά έσοδα (A)

(πρώην οικονομικά έσοδα)

25

34

-27.3%

-17.5%

Συνολικό εισόδημα

(πρώην συνολικά έσοδα)

665

650

+2.3%

+10.1%

Λειτουργικό EBIT (B)

190

173

+10.6%

+20.3%

EBIT (A+B)

215

207

+4.3%

+14.0%

Καθαρό κέρδος, Μερίδιο Ομίλου

124

123

+0.8%

 

Συνολικό εισόδημα: αύξηση 10.1%, που ισούται με 665 εκατομμύρια Ευρώ

Το συνολικό εισόδημα ανήλθε στα 665 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 10,1% like-for-like και 2,3% όπως καταγράφηκε, αντανακλώντας ένα εξαιρετικά αρνητικό currency effect της τάξεως του 8.2%, ένα θετικό 0,9% scope effect και αρνητικό impact 0,5% σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Λειτουργικά έσοδα: αύξηση 11.6%, like-for-like στα 640 εκατομμύρια Ευρώ

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11.6% στα 640 εκατομμύρια Ευρώ. Όλες οι επιχειρηματικές γραμμές της Edenred είχαν καλή απόδοση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική. Ως αποτέλεσμα, οι δύο κύριες γεωγραφικές περιφέρειες του Ομίλου σημείωσαν διψήφιο ρυθμό αύξησης των λειτουργικών εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2018. Αυτές οι σταθερές επιδόσεις αντανακλούν μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική πωλήσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην ισπανική Λατινική Αμερική, καθώς και ένα βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον στη Βραζιλία.

Όπως καταγράφηκε, η αύξηση των λειτουργικών εσόδων ανήλθε στο 4.0%, αφού έλαβε υπόψη ένα εξαιρετικά αρνητικό currency effect 8.1% που σχετίζεται κυρίως με τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής, θετικό scope effect 1.0% και αρνητικό impact 0,5% στην Βενεζουέλα.

Λειτουργικά έσοδα ανά επιχειρησιακή γραμμή

(σε εκατομμύρια Ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2018

Πρώτο εξάμηνο 2017

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή (like-for-like)

Παροχές Εργαζομένων

420

404

+4.0%

+10.0%

Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου

 

161

155

+4.2%

+16.3%

Συμπληρωματικές Λύσεις

59

57

+3.0%

+9.9%

Σύνολο

640

616

+4.0%

+11.6%

Η επιχειρηματική γραμμή για τις Παροχές Εργαζομένων απέφερε λειτουργικά έσοδα ύψους 420 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 (και αντιπροσωπεύει το 66% του ενοποιημένου συνόλου). Τα λειτουργικά έσοδα της επιχειρησιακής γραμμής αυξήθηκαν κατά 10,0% ανάλογα, κυρίως χάρη στην αυξημένη διείσδυση στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται στην ψηφιακή μετάβαση και τη στοχοθέτηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στη Λατινική Αμερική, η λειτουργική απόδοση των εσόδων υποστηρίχθηκε από τη δυναμική των πωλήσεων στην ισπανική Λατινική Αμερική και από την επιστροφή στην ανάπτυξη των παροχών των εργαζομένων στη Βραζιλία κατά το δεύτερο τρίμηνο. Σε γενικές γραμμές, οι καινοτομίες προϊόντων και τεχνολογιών είναι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης, που χρησιμεύουν ως παράγοντες τόσο για τη διαφοροποίηση όσο και για τη διατήρηση των πελατών. Εκτός από την κυκλοφορία νέων προγραμμάτων Παροχών Εργαζομένων και νέων πλατφορμών, ο Όμιλος έχει δει την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών λύσεών του. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία, για παράδειγμα, με την εισαγωγή μιας υπηρεσίας πληρωμών που ενσωματώνεται άμεσα στους κύριους ιστότοπους διανομής γευμάτων της χώρας. Η Edenred επιταχύνει επίσης την ανάπτυξη των λύσεων πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου. Πρωτοπόρος στον τομέα, ο Όμιλος είναι πλέον παρόν σε 11 χώρες μέσω 15 λύσεων για κινητές πληρωμές.

Στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 25% του ενοποιημένου συνόλου, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,3% like-for-like σε 161 εκατ.  Ευρώ. Στην Ευρώπη, η θυγατρική UTA επέκτεινε το δίκτυο αποδοχής και διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, δρομολογώντας μια νέα διαλειτουργική Ευρωπαϊκή λύση διοδίων για βαρέα οχήματα και επεκτείνοντας την προσφορά της για ελαφρά οχήματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Γερμανίας. Στη Λατινική Αμερική, η Edenred αξιοποιεί την ηγετική της θέση στο τμήμα διαχείρισης στόλου για να επεκταθεί σε μια σχετικά αναξιοποίητη αγορά. Η ισχυρή δυναμική marketing και πωλήσεων του Ομίλου στην περιοχή έχει οδηγήσει ιδιαίτερα στην υπογραφή αποκλειστικής σύμβασης με τη Shell στην Αργεντινή για την επεξεργασία και διανομή της κάρτας καυσίμων Shell Flota. Τέλος, στον τομέα της διαχείρισης δαπανών, η Edenred επεκτείνει την ταχέως αναπτυσσόμενη Empresarial λύση σε άλλες τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία και Χιλή).

Η επιχειρηματική γραμμή Συμπληρωματικών λύσεων, η οποία περιλαμβάνει τα Κίνητρα & τις Ανταμοιβές, τα Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματα και τις Εταιρικές Πληρωμές, σημείωσε λειτουργικά έσοδα ύψους 59 εκατομμυρίων Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 9,9% like-for-like αντιπροσωπεύοντας το 9% του ενοποιημένου συνόλου. Στον τομέα των εταιρικών πληρωμών, που δημιουργήθηκε στα μέσα του 2017, η λύση IATA EasyPay συνεχίζει να κυκλοφορεί διεθνώς και είναι πλέον διαθέσιμη σε 15 χώρες. Κατά το πρώτο εξάμηνο, η Edenred επέκτεινε επίσης το χαρτοφυλάκιο των πελατών της στον τομέα των λύσεων εικονικών καρτών και ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο για μια απλή και αποτελεσματική λύση που αναπτύχθηκε για την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Foncia για τη συλλογή εσόδων από ενοίκια και αμοιβές ενοικιαστών και ιδιοκτητών.

Λειτουργικά έσοδα ανά περιοχή

 (σε εκατ. Ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2018

Πρώτο εξάμηνο 2017

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή (like-for-like)

Ευρώπη

362

316

+14.7%

+13.0%

Λατινική Αμερική

243

263

-7.8%

+10.4%

Υπόλοιπος Κόσμος

35

37

-4.3%

+8.3%

Σύνολο

640

616

+4.0%

+11.6%

 

Στην Ευρώπη, το πρώτο εξάμηνο του 2018 τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 362 εκατ. Ευρώ (το 57% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου), μια αύξηση 14.7% (και 13.0% like-for-like).

Στη Γαλλία, τα λειτουργικά έσοδα έφτασαν τα 118 εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μια ισχυρή like-for-like αύξηση ύψους 9.4%. Η αύξηση οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης στην αγορά των παροχών των εργαζομένων, όπου οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις της Edenred αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα, όπως αποδεικνύουν π.χ. οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τη La Poste και την Société Générale. Η Edenred Γαλλίας αναπτύσσει επίσης με επιτυχία την προσφορά της στον τομέα των λύσεων Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου και ειδικότερα στη διαχείριση στόλων ελαφρών οχημάτων.

Τα λειτουργικά έσοδα στην Ευρώπη, εξαιρώντας τη Γαλλία, έφτασαν τα 224 εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 16.8%, όπως καταγράφηκε. Η περιοχή επωφελήθηκε από την επιτυχή εξαγορά της Vasa Slovensko στη Σλοβακία (Παροχές Εργαζομένων) και της κάρτας Timex στην Πολωνία (Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου). Σε παρόμοια βάση, η περιοχή σημείωσε δυναμική ανάπτυξη 14,9% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις και στις δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, τόσο στην κεντρική όσο και στη νότια Ευρώπη.

Η Λατινική Αμερική, η οποία αντιπροσώπευσε το 37% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου, απέφερε λειτουργικά έσοδα ύψους 243 εκατ. Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξημένα κατά 10,4% like-for-like, αντανακλώντας την ισχυρή ανάπτυξη τόσο των παροχών προς τους εργαζόμενους όσο και των λύσεων Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου.

Στην ισπανική Λατινική Αμερική, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 67 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 15,6% like-for-like. Η αύξηση οφείλεται σε ισχυρές επιδόσεις στις πωλήσεις, ιδιαίτερα στο τμήμα Λύσεων Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου.

Στη Βραζιλία, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,5% like-for-like κατά το πρώτο εξάμηνο. Οι λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου κατέγραψαν διψήφια οργανική ανάπτυξη, ενώ τα λειτουργικά έσοδα των εργαζομένων επέστρεψαν στην ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, σε ένα πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που παραμένει αβέβαιο.

Στον Υπόλοιπο Κόσμο, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων ήταν 8,3% like-for-like, αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις των πωλήσεων, κυρίως στην Τουρκία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Άλλα λειτουργικά έσοδα (πρώην οικονομικά έσοδα:): 25 εκατ. ευρώ

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 25 εκατ. Ευρώ, Μειωμένα κατά 17,5% like-for-like όπως και κατά 27,3%, όπως καταγράφηκε. Εκτός από τις ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις στο νόμισμα κατά τη διάρκεια της περιόδου, το γεγονός ότι ορισμένες επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση από τα τρέχοντα επιτόκια έφθασαν στη λήξη τους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στα λοιπά λειτουργικά έσοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

EBITDΑ: αύξηση κατά 13.1% like-for-like στα 251 εκατ. Ευρώ

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 251 εκατ. Ευρώ έναντι 243 εκατ. Ευρώ Το πρώτο εξάμηνο του 2017, δηλ. κέρδη 3,8% όπως αναφέρθηκε (και 13,1% αντίστοιχα).

EBIT: αύξηση κατά 14.0% like-for-like στα 215 εκατ. Ευρώ

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, το EBIT έφτασε τα 215 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση περίπου 29 εκατ. Ευρώ like-for-like ή 14,0%. Αφού λάβουμε υπόψη ένα αρνητικό κατά 22 εκατ. Ευρώ currency effect και ένα θετικό κατά 2 εκατ. Ευρώ impact από τις αλλαγές στο πεδίο της ενοποίησης, το EBIT σημείωσε άνοδο της τάξεως του 4,3%, όπως καταγράφηκε.

Το EBIT των 215 εκατ. Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο 2018 περιλαμβάνει λειτουργικό EBIT ύψους 190 εκατ. Ευρώ και άλλα λειτουργικά έσοδα ύψους 25 εκατ. Ευρώ.

Το λειτουργικό EBIT (το οποίο αποκλείει τα λοιπά λειτουργικά έσοδα) ανήλθε στα 190 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 20,3% like-for-like και 10,6%, όπως καταγράφηκε.

Λειτουργικό EBIT ανά περιοχή

(σε εκατ. Ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2018

Πρώτο εξάμηνο 2017

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή (like-for-like)

Ευρώπη

110

92

+20.9%

+18.0%

Λατινική Αμερική

85

90

-5.9%

+13.5%

Υπόλοιπος Κόσμος

2

2

+1.0%

+14.7%

Άλλο

(7)

(11)

-39.3%

-53.7%

Συνολικά

190

173

+10.6%

+20.3%

 

Η Ευρώπη παρουσίασε υψηλές επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σημειώνοντας αύξηση λειτουργικού EBIT κατά 18,0% like-for-like, σε σύγκριση με την αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 13,0%. Στη Λατινική Αμερική, ο ρυθμός αύξησης των κερδών EBIT διαμορφώθηκε σε 13,5% like-for-like, με αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά 10,4%. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν το υψηλό λειτουργικό πλεονέκτημα του Ομίλου, το οποίο συνδέεται κυρίως με την επιστροφή στην ανάπτυξη των παροχών προς τους εργαζόμενους στη Βραζιλία το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους EBIT διαμορφώθηκε στο 29,7% για το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένο κατά 1,8 μονάδες από το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους (και 2,2 μονάδες like-for-like), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να παράγει κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Καθαρό κέρδος στα 124 εκατ. Ευρώ

Σε καθαρό κέρδος, οι μετοχές του Ομίλου ανήλθαν στα 124 εκατ. Ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με 123 εκατ. Ευρώ κατά το εξάμηνο έως 30 Ιουνίου 2017. Μετά από σημαντική αύξηση του καθαρού κέρδους το 2017, η οποία περιλάμβανε μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ύψους 19 εκατ. Ευρώ[2], το μερίδιο του ομίλου αυξήθηκε και πάλι το πρώτο εξάμηνο του 2018, αποδεικνύοντας περαιτέρω την ικανότητα της Edenred να παράγει κερδοφόρα ανάπτυξη. Το καθαρό κέρδος για το πρώτο εξάμηνο του 2018 λαμβάνει υπόψη την βελτίωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 11 εκατ. Ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε σημαντικά τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη μέσω έκδοσης ομολόγων ύψους 500 εκατ. Ευρώ τον Μάρτιο του 2017 (τοκομερίδιο 1,875%), γεγονός που του επέτρεψε να εξοφλήσει 510 εκατ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2017 (κουπόνι 3,625%). Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 61 εκατ. Ευρώ και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε 18 εκατ. Ευρώ.

Ένα μοντέλο που δημιουργεί σημαντικά cash flow και μια σταθερή οικονομική θέση

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Edenred δημιουργεί σημαντική ταμειακή ροή. Το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα κεφάλαια από εργασίες πριν από άλλα έσοδα και έξοδα (FFO) ανήλθαν σε 200 εκατ. Ευρώ, αύξηση 10,6% (και 17,5% like-for-like) σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Ο Όμιλος είχε καθαρό χρέος του ύψους των 1.19 δισεκατ. Ευρώ στις 30 Ιουνίου 2018, σε αντίθεση με 1.22 εκατ. Ευρώ στο τέλος του Ιουνίου το 2017. Το δωδεκάμηνο έως τις 30 Ιουνίου 2018, τα 465 εκατ. Ευρώ σε ελεύθερο cash flow που δημιουργήθηκαν από τον Όμιλο, επέτρεψαν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάπτυξης ύψους 162 εκατ. Ευρώ, κυρίως των εξαγορών της Vasa Slovensko και της Timex Card και των αυξανόμενων μεριδίων της Edenred στο ProwebCE και σε άλλες οντότητες του Ομίλου. Το καθαρό χρέος λαμβάνει επίσης υπόψη τα 104 εκατ. Ευρώ σε μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους της Edenred SA. Επιπλέον, η μεταβολή του καθαρού χρέους περιλαμβάνει 125 εκατ. Ευρώ που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές συνέπειες και τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

Το Μάρτιο του 2018, η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας (BACEN) εξέδωσε δύο εγκυκλίους όπου δήλωσε ότι, αντίθετα με τα αρχικά σχέδια, η δραστηριότητα των παροχών προσωπικού δε θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό της στον τομέα των πληρωμών. Οι κανονισμοί, που θα τεθούν σε ισχύ το 2018, θα καθιστούσαν υποχρεωτική την αναταξινόμηση μέρους του παραγώγου[3] που δημιουργείται στη Βραζιλία σε περιορισμένα μετρητά, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο καθαρό χρέος του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος έλαβε άδεια από την κεντρική τράπεζα της Γαλλίας τον Μάρτιο του 2018 για την έκδοση βραχυπρόθεσμου διαπραγματεύσιμου χρέους (διαπραγματεύσιμο χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NEU CP) για ποσό έως 500 εκατ. Ευρώ. Ο Όμιλος θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από το ζήτημα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Πιο πρόσφατα, μετά την άσκηση της τελευταίας επιλογής που δόθηκε στη συμφωνία διευκόλυνσης, η Edenred διεύρυνε τη λήξη της μη εκταμιευθείσας κοινοπρακτικής πιστωτικής διευκόλυνσης ύψους 700 εκατ. Ευρώ κατά ένα έτος, μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Με την αποδοχή αυτής της παράτασης, όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην οικονομική σταθερότητα του Ομίλου.

Οι καλύτερες στιγμές του πρώτου εξαμήνου 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκε από μια σειρά από επιτεύγματα ευθυγραμμισμένα με το στρατηγικό σχέδιο Fast Forward του Ομίλου.

Η Edenred αυξάνει τις μετοχές της στην UTA και την ProwebCE

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Όμιλος ειδοποιήθηκε από την Hermes Mineralöl GmbH για την πρόθεσή της να εξαγοράσει μερίδιο 17% της UTA. Αφού εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου 2018, επιτρέποντας στην Edenred να αυξήσει το μερίδιο της στην UTA στο 83%.

Τον Απρίλιο του 2018, ο Όμιλος απέκτησε πρόσθετο μερίδιο 27% στην ProwebCE, τη γαλλική εταιρεία παροχής λύσεων για τα συμβούλια επιχειρήσεων, αυξάνοντας έτσι το μερίδιό στην UTA σε περισσότερο από 99,3%.

Καινοτομίες 

Παρουσίαση της προσφοράς υπηρεσιών Edenred Payment Services

Από την αρχή του έτους, οι χρήστες της κάρτας Ticket Restaurant στη Γαλλία μπορούσαν να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές τους χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές παραγγελίες γευμάτων Deliveroo, Rapidle, Nestor και DejBox χάρη στην υπηρεσία Edenred Payment. Η νέα λύση πληρωμής επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν για τα γεύματά τους από τον λογαριασμό MyEdenred σε ιστοσελίδες συνεργατών ή mobile applications, εξασφαλίζοντας μια απλή και ασφαλή εμπειρία πληρωμής.

Χάρη στην υπηρεσία Edenred Payment, η Edenred ήταν ο νικητής του βραβείου Top IT Business Enabler στο συνέδριο MuleSoft CONNECT που διοργάνωσε η MuleSoft τον Μάιο του 2018.

Πρωτοπόρος στην ανοιχτή καινοτομία με την Partech Africa και την Edenred Capital Partners

Τον Απρίλιο του 2018, η Edenred  ανακοίνωσε ότι μέσω της Edenred Capital Partners, της δομής επιχειρηματικών κεφαλαίων της, είχε αποκτήσει μερίδιο στην αμερικανική start-up Candex, που ειδικεύεται στην παρακολούθηση των πωλητών και στις πληρωμές, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ομοίως, τον Ιούνιο του 2018, η Edenred υποστήριξε για μια ακόμη φορά τη Beamery,  με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, στη δράση της για τη διαχείριση ταλέντων, κατά τη διάρκεια του νέου γύρου χρηματοδότησης, ύψους 28 εκατομμυρίων δολαρίων. Πραγματοποιήθηκε μέσω της Edenred Capital Partners και αποτέλεσε την τρίτη επένδυση του Ομίλου στη Beamery, από το 2015 που ξεκίνησε να συγκεντρώνει κεφάλαια.

Τέλος, τον Ιανουάριο του 2018, η Edenred επένδυσε στο fund της Partech Africa. Με στόχο να συγκεντρωθούν 100 εκατ. Ευρώ, το fund επενδύει σε νέες επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Αφρική, αντιμετωπίζουν υψηλή ανάπτυξη και συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Η επένδυση εξυπηρετεί την επέκταση της εταιρικής σχέσης του Ομίλου με την Partech Ventures, που ξεκίνησε το 2011, και την ενίσχυση του παγκόσμιου συστήματος καινοτομίας.

Επακόλουθα γεγονότα 

Απόκτηση της Efectibono με έδρα το Περού, εκδότης κουπονιών για φαγητό και λύσεις παροχής κινήτρων και ανταμοιβών

Τον Ιούλιο του 2018, η Edenred ανακοίνωσε την απόκτηση της Efectibono με έδρα το Περού, έναν ανεξάρτητο εκδότη κουπονιών για φαγητό και λύσεις κινήτρων και ανταμοιβών, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. Η εξαγορά θα επιτρέψει στην Edenred να γίνει συνιδρυτής της αγοράς επιδομάτων των εργαζομένων του Περού, η οποία επωφελείται από την αυξανόμενη τυποποίηση και ψηφιοποίηση της οικονομίας. Η Edenred προτίθεται να δημιουργήσει συνέργειες μεταφέροντας πελάτες της Efectibono στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ομίλου.

Προοπτικές για το 2018

Το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου, ο Όμιλος θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει ισχυρή ανάπτυξη.

Στην Ευρώπη, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της ηγετικής του θέσης στις Παροχές Εργαζομένων, κυρίως μέσω καινοτομιών προϊόντων και τεχνολογίας. Η ανάπτυξη αυτού του επιχειρηματικού τομέα θα υποστηριχθεί επίσης από την αυξημένη διείσδυση στην αγορά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτιστοποίηση του μίγματος μάρκετινγκ.

Στις λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, η UTA σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει την προσφορά της και να επεκτείνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη μέσω ενός μεγαλύτερου δικτύου αποδοχής και νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως η διαλειτουργική ευρωπαϊκή λύση διοδίων και η ενιαία χρέωση. Ο Όμιλος είναι επίσης σίγουρος για την ικανότητά του να επιταχύνει την ανάπτυξη της προσφοράς του στόλου ελαφρών οχημάτων στην Ευρώπη.

Στη Βραζιλία, σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας και αβεβαιότητας που συνδέεται με τις προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2018, τα λειτουργικά έσοδα των εργαζομένων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με οργανικό τρόπο. Η επιχειρηματική γραμμή λύσεων Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου θα πρέπει να συνεχίσει να καταγράφει διψήφια οργανική ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα.

Στην ισπανική Λατινική Αμερική, η ισχυρή δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί, τόσο στις Παροχές των εργαζομένων όσο και στις λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου, χάρη κυρίως στην καινοτομία στις υπηρεσίες κινητών πληρωμών και στην ανάπτυξη νέων λύσεων, όπως η Empresarial, σε πολλές χώρες.

Τέλος, τα currency effects αναμένεται να παραμείνουν έντονα αρνητικά καθ 'όλη τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, ιδίως στη Λατινική Αμερική.

Στο πλαίσιο αυτό, η Edenred στοχεύει σε EBIT πλήρους έτους 2018 μεταξύ 440 και 470 εκατ. Ευρώ[4], έναντι 429 εκατ. Ευρώ το 2017.

Για ολόκληρο το έτος 2018, ο Όμιλος αναμένει να ξεπεράσει σημαντικά τους ετήσιους στόχους ανάπτυξης για τις βασικές οικονομικές του μετρήσεις:

 • Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος πάνω από 7% like-for-like
 • Αύξηση EBIT πάνω από 9% like-for-like
 • Αύξηση των κονδυλίων από λειτουργίες (FFO) άνω του 10%

Βρείτε όλα τα αποτελέσματα της Edenred, τριμηνιαίες ανακοινώσεις, ρυθμιζόμενες πληροφορίες και περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Investors/Shareholders στο www.edenred.com.

 

[1] EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

[2] Μη επαναλαμβανόμενα έσοδα  της τάξεως των 19 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με την αύξηση μετοχών του Ομίλου στην θυγατρική UTA τον Ιανουάριο του 2017

[3] Ένα τμήμα του απαραίτητου λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στον προεφοδιασμό κεφαλαίων για τους εταιρικούς πελάτες

[4] Υπολογίστηκε με βάση την υπόθεση ότι η μέση συναλλαγματική ισοτιμία του Βραζιλιάνικου Ρεάλ με το Ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο θα είναι ίση με την αναλογία της 30ης Ιουνίου 2018