ΕΛΛΑΔΑ

Έσοδα πρώτου τριμήνου του 2019

                                                                                                                                                25 Απριλίου, 2019​

Μια καλή αρχή για το έτος, που οφείλεται σε διψήφια ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές και σε όλες τις περιοχές
 

Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 14.1% like-for-like[1] και 15.3% όπως καταγράφηκε σε 383 Εκατ. Ευρώ:

 • Μεγάλη ανάπτυξη των λειτουργικών εσόδων κατά 14.2% like-for-like (+15.6% όπως καταγράφηκε) σε 369 Εκατ. Ευρώ
 • Αύξηση των άλλων εσόδων κατά 12.0% like-for-like (+7.9% όπως καταγράφηκε) σε 14 Εκατ. Ευρώ
 • Συνεισφορά από τις εξαγορές στα συνολικά έσοδα της τάξεως 4.0%
 • Ελαφρώς αρνητικό currency effect της τάξεως 2.8%

Λειτουργικά έσοδα:

 • Διψήφια οργανική ανάπτυξη σε όλες τις περιoχές και σε όλες τις επιχειρηματικές γραμμές, ακολουθώντας τη σταθερή επίδοση που επιτεύχθηκε το 2018
 • Θετικό scope effect 13 Εκατ. Ευρώ, αντικατοπτρίζοντας τις εξαγορές των CSI, TRFC, Merits & Benefits και Ekivita, που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2019
 • Αρνητικό currency effect της τάξεως των 9 Εκατ. Ευρώ

Ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred, δήλωσε: "Ξεκινήσαμε το έτος με μια πορεία σταθερής ανάπτυξης, ακολουθώντας τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν το 2018. Οι τεχνικές ανάπτυξης που έχουμε θέσει σε εφαρμογή συνεχίζουν να παράγουν αποτελέσματα τρίμηνο με το τρίμηνο, είτε αυτό οφείλεται στην δυναμική στρατηγική μας για τις πωλήσεις, με στόχο κυρίως τη νίκη επί των SME, είτε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ψηφιακών λύσεων. Η διψήφια ανάπτυξη έχει καταγραφεί σε όλες τις επιχειρηματικές μας γραμμές και σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα έσοδα του τριμήνου περιλαμβάνουν επίσης αρκετές ελπιδοφόρες, τοποθετημένες εξαγορές που θα ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο των λύσεών μας στους  τομείς των Παροχών προς Εργαζομένων, των λύσεων Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου και  Εταιρικών Υπηρεσιών Πληρωμών. Αυτή η καλή αρχή του 2019 μας γεμίζει με σιγουριά καθώς αναλογιζόμαστε το υπόλοιπο του χρόνου. "

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στη Βενεζουέλα, οι like-for-like επιδόσεις και το currency effect υπολογίζονται προσωρινά εξαιρώντας την εν λόγω χώρα.
 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2019
(σε Εκατ. Ευρώ) Πρώτο τρίμηνο του 2019 Πρώτο τρίμηνο του 2018 % αλλαγή (που έχει καταγραφεί) % αλλαγή
(like-for-like)
Λειτουργικά έσοδα 369 319 +15.6% +14.2%
Άλλα έσοδα 14 13 +7.9% +12.0%
Συνολικά έσοδα 383 332 +15.3% +14.1%

 

 • Συνολικά έσοδα: αύξηση κατά 15.3% σε 383 Εκατ. Ευρώ

Τα συνολικά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε 383 Εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση like-for-like της τάξης του 14.1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση που καταγράφηκε ήταν 15.3% για την περίοδο, συμπεριλαμβανομένου ενός θετικού scope effect 4.0%, ενός δυσμενέστερου currency effect 2.8% και ενός αρνητικού impact 0.1% σχετικά με τη Βενεζουέλα.
 

 • Λειτουργικά έσοδα: αύξηση κατά 15.6% σε 369 Εκατ. Ευρώ

Τα λειτουργικά έσοδα για τους τρεις πρώτους μήνες του έτους ανήλθαν στα 369 Εκατ. Ευρώ, αύξηση like‑for‑like 14.2%. Η αύξηση των λειτουργικών εσόδων που καταγράφηκε ήταν 15.6% για την περίοδο, συμπεριλαμβανομένου ενός θετικού scope effect 4.1%, ενός δυσμενούς currency effect 2.7% και ενός αρνητικού impact 0.1% σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Ακολουθώντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, η Edenred έδωσε διψήφια αύξηση like-for-like λειτουργικών εσόδων για το τρίμηνο σε κάθε επιχειρηματική γραμμή και σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Αυτή η απόδοση απεικονίζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλήφθηκαν στους τομείς της ψηφιακής καινοτομίας, της καινοτομίας των προϊόντων και της επιχειρηματικής αριστείας, και ιδίως της ανάπτυξης μιας πολυκαναλικής στρατηγικής πωλήσεων που επικεντρώνεται στα SME. Αξιοποιώντας την παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας, ο Όμιλος συνεχώς ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του όσον αφορά στους παράγοντες διαφοροποίησης και προσθέτει τακτικά νέες λύσεις, όπως είναι οι πλατφόρμες εμπλοκής των εργαζομένων και οι λύσεις διαχείρισης επιχειρηματικών εξόδων.
 

 • Λειτουργικά έσοδα ανά επιχειρηματική γραμμή
   

Συνολικό εισόδημα: αύξηση 10.1%, που ισούται με 665 εκατομμύρια Ευρώ

Το συνολικό εισόδημα ανήλθε στα 665 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 10,1% like-for-like και 2,3% όπως καταγράφηκε, αντανακλώντας ένα εξαιρετικά αρνητικό currency effect της τάξεως του 8.2%, ένα θετικό 0,9% scope effect και αρνητικό impact 0,5% σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Λειτουργικά έσοδα: αύξηση 11.6%, like-for-like στα 640 εκατομμύρια Ευρώ

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11.6% στα 640 εκατομμύρια Ευρώ. Όλες οι επιχειρηματικές γραμμές της Edenred είχαν καλή απόδοση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Λατινική Αμερική. Ως αποτέλεσμα, οι δύο κύριες γεωγραφικές περιφέρειες του Ομίλου σημείωσαν διψήφιο ρυθμό αύξησης των λειτουργικών εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2018. Αυτές οι σταθερές επιδόσεις αντανακλούν μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική πωλήσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην ισπανική Λατινική Αμερική, καθώς και ένα βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον στη Βραζιλία.

Όπως καταγράφηκε, η αύξηση των λειτουργικών εσόδων ανήλθε στο 4.0%, αφού έλαβε υπόψη ένα εξαιρετικά αρνητικό currency effect 8.1% που σχετίζεται κυρίως με τα νομίσματα της Λατινικής Αμερικής, θετικό scope effect 1.0% και αρνητικό impact 0,5% στην Βενεζουέλα.

Λειτουργικά έσοδα ανά επιχειρησιακή γραμμή

(σε εκατομμύρια Ευρώ)

Πρώτο τρίμηνο του 2019

Πρώτο τρίμηνο του 2018

% αλλαγή (που καταγράφηκε)

% αλλαγή
(like-for-like)

Παροχές Εργαζομένων

235

211

+11.6%

+14.5%

Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου

 

92

79

+15.6%

+13.7%

Συμπληρωματικές Λύσεις

42

29

+44.3%

+13.5%

Σύνολο

369

319

+15.6%

+14.2%

 

Τα λειτουργικά έσοδα για την επιχειρηματική γραμμή των Παροχών των Εργαζομένων ανήλθαν σε 235 Εκατ. Ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, αντιπροσωπεύοντας το 64% του ενοποιημένου συνόλου και σημειώθηκε αύξηση like-for-like κατά 14.5% (+11.6% όπως καταγράφηκε). Εκτός από μια σταθερή οργανική απόδοση, το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε επίσης από την ενσωμάτωση των Βέλγικων πλατφόρμων εμπλοκής των εργαζομένων  Merits & Benefits και Ekivita. Σχεδιασμένα για τη βελτίωση της διατήρησης, των κινήτρων και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και cross-selling πωλήσεων.

 

Στην επιχειρηματική γραμμή λύσεων Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου, η οποία αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν like-for-like κατά 13.7% κατά τη διάρκεια της περιόδου, (+15.6% όπως καταγράφηκε) σε 92 Εκατ. Ευρώ. Η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε  αντικατοπτρίζει μια έντονη δυναμική στις πωλήσεις και τη σημαντική ικανότητα της Edenred στις καινοτομίες, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχή ανάπτυξη της λύσης των εταιρικών εξόδων Empresarial στη Λατινική Αμερική και την επιτυχία της προσφοράς ελαφριού στόλου του Ομίλου στην Ευρώπη. Τα έσοδα της Edenred για την περίοδο αυτή περιλάμβαναν επίσης, για πρώτη φορά, εισφορές από το TRFC στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιχειρηματική γραμμή των Συμπληρωματικών Λύσεων, η οποία περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες Εταιρικής Πληρωμής, τα Κίνητρα & Επιβράβευση και τα Δημόσια Κοινωνικά Προγράμματα, σημείωσε λειτουργικά έσοδα ύψους 42 Εκατ. Ευρώ για την περίοδο, έναντι 29 Εκατ. Ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η αύξηση 44.3% αντικατοπτρίζει οργανική ανάπτυξη 13.5%, κυρίως λόγω της αύξησης των Υπηρεσιών Εταιρικών Πληρωμών και της συνεισφοράς του CSI, της αμερικανικής επιχείρησης που αποκτήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Λειτουργικά έσοδα ανά περιοχή

 (σε εκατ. Ευρώ)

Πρώτο εξάμηνο 2018

Πρώτο εξάμηνο 2017

% μεταβολή (καταγράφηκε)

% μεταβολή (like-for-like)

Ευρώπη

213

183

+16.4%

+13.8%

Λατινική Αμερική

128

119

+7.3%

+13.9%

Υπόλοιπος Κόσμος

 

2817

+64.1%

+20.9%

Σύνολο

369

319

+15.6%

+14.2%

 

Στην Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13.8% like-for-like (+16.4% όπως καταγράφηκε) σε 213 Εκατ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 58% των ενοποιημένων εσόδων εκμετάλλευσης για το τρίμηνο.

Στη Γαλλία, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 69 Εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση like-for-like 9.0%, όπως καταγράφηκε. Αυτή η σταθερή απόδοση επιτεύχθηκε κυρίως με την απόκτηση νέων πελατών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των SME. Ο Όμιλος ξεκινά επίσης αυτό το τρίμηνο να επωφελείται από τους 60,000 χρήστες καρτών γευμάτων CM-CIC που έχουν μεταπηδήσει στην ψηφιακή του πλατφόρμα. Η προσφορά της Edenred γίνεται ακόμα πιο ελκυστική από τις διάφορες καινοτομίες που υλοποιούνται, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου και οι άμεσες πληρωμές στις πλατφόρμες παράδοσης γευμάτων - χαρακτηριστικά που είναι πλέον διαθέσιμα σε περισσότερους από 875,000 χρήστες καρτών Ticket Restaurant.

Τα λειτουργικά έσοδα στην Ευρώπη εκτός της Γαλλίας αυξήθηκαν κατά 16.3% like-for-like κατά τη διάρκεια της περιόδου (+20.3% όπως καταγράφηκε) σε 144 Εκατ. Ευρώ. Αυτή η σταθερή ανάπτυξη οφείλεται εν μέρει στην ψηφιοποίηση των λύσεων και των διαύλων διανομής τόσο στον τομέα των Παροχών των Εργαζομένων όσο και στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου. Η στροφή προς την ψηφιακή τεχνολογία διευκολύνει την πρόσβαση της Edenred στο τμήμα των SME που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί και οδηγεί σε βελτίωση του μίγματος μάρκετινγκ. Η απόδοση ενθαρρύνεται επίσης από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υπανάπτυκτες αγορές, όπως οι πλατφόρμες εμπλοκής των εργαζομένων και οι λύσεις ελαφριού στόλου. Η ανάπτυξη που έχει καταγραφεί περιλαμβάνει επίσης το impact των πρόσφατων εξαγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο στις δύο κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 128 Εκατ. Ευρώ στη Λατινική Αμερική, αύξηση like-for-like 13.9% (+ 7.3% όπως καταγράφηκε). Η περιοχή αντιπροσώπευε το 34% των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στη Βραζιλία, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11.7% like-for-like για το πρώτο τρίμηνο (+ 4.2% όπως καταγράφηκε). Οι επιδόσεις της χώρας επιβεβαίωσαν τη σταθερή ανάκαμψη στον τομέα των Παροχών των Εργαζομένων που παρατηρήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2018, παρά την επίμονα υψηλή ανεργία. Επίσης, αντικατοπτρίζουν την αύξηση των πωλήσεων στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου και τη δρομολόγηση νέων πρωτοβουλιών για προϊόντα.

Στην Ισπανική Λατινική Αμερική, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19.7% like-for-like κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 (+15.1% όπως καταγράφηκε). Ο Όμιλος σημείωσε σταθερή ανάπτυξη στην περιοχή κερδίζοντας νέους πελάτες, κυρίως στον τομέα των SME, τόσο στον τομέα των Παροχών των Εργαζομένων όσο και στις λύσεις Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου. Η ταχεία και επιτυχημένη ανάπτυξη νέων λύσεων, όπως η Empresarial, στις διάφορες χώρες της περιοχής συνέβαλε επίσης σε αυτή την απόδοση.

Στον Υπόλοιπο κόσμο, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 28 Εκατ. Ευρώ, αύξηση 64.1%, όπως καταγράφηκε, λόγω της οργανικής ανάπτυξης κατά 20.9% κατά την περίοδο και της ενσωμάτωσης του CSI στη Βόρεια Αμερική. Η like-for-like αύξηση αντικατοπτρίζει ουσιαστικά μια σταθερή απόδοση από τις Συμπληρωματικές Λύσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ταϊβάν.
 

 • Άλλα έσοδα: 14 Εκατ. Ευρώ

Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στα 14 Εκατ. Ευρώ, αύξηση like-for-like 12.0% και 7.9%, όπως καταγράφηκε. Η Edenred επωφελήθηκε από τη δυναμική της ανάπτυξη στις διάφορες επιχειρήσεις της και από την ελαφρά άνοδο των επιτοκίων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Τελικά, όπως αναμενόταν, η βάση σύγκρισης έχει γίνει ευνοϊκότερη για το 2019.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
 

 • Η Edenred ολοκληρώνει την εξαγορά των CSI και TRFC

Η Edenred ολοκλήρωσε, στις αρχές Ιανουαρίου, την εξαγορά της Corporate Spending Innovations (“CSI”), ενός από τους κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού αυτοματοποιημένων εταιρικών πληρωμών στη Βόρεια Αμερική. Ο Όμιλος ανακοίνωσε επίσης ότι είχε ολοκληρώσει την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου The Right Fuelcard Company ("TRFC"), το πρόγραμμα πληρωμών καυσίμων που βρίσκεται στην τέταρτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και οι δύο συναλλαγές εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και ολοκληρώθηκαν με βάση τις συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των μερών και ανακοινώθηκαν στις 8 Νοεμβρίου και στις 27 Νοεμβρίου 2018 αντίστοιχα. Οι δύο εταιρείες ενοποιήθηκαν πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της Edenred από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 

 • Η Edenred επεκτείνει τις Παροχές των Εργαζομένων στο Βέλγιο

Στα τέλη Ιανουαρίου του 2019, η Edenred πραγματοποίησε τη διπλή εξαγορά των Merits & Benefits και Ekivita. Ηγέτες στην αγορά στις πλατφόρμες εμπλοκής των εργαζομένων στο Βέλγιο, προσφέρουν καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση της διατήρησης των εργαζομένων, των κινήτρων και της αγοραστικής δύναμης.

Σε συνέχεια της επιτυχίας της ProwebCE στη Γαλλία και της Ticket Welfare στην Ιταλία, οι εξαγορές θα ενισχύσουν τις Παροχές των Εργαζομένων του Ομίλου και θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες cross-selling πωλήσεων για την Edenred στο Βέλγιο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Υποστηριζόμενη από τη σταθερή απόδοση του πρώτου τριμήνου, η Edenred ανανεώνει την αυτοπεποίθησή της για το υπόλοιπο έτος και επιβεβαιώνει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της στρατηγικής Fast Forward για το 2019, συγκεκριμένα:

 • like-for-like ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα πάνω από 7%;
 • like-for-like ανάπτυξη στο λειτουργικό EBIT πάνω από 9%;
 • like-for-like ανάπτυξη των κεφαλαίων από λειτουργίες πριν από άλλα έσοδα και έξοδα (FFO) πάνω από 10%.

Τους επόμενους εννιά μήνες του έτους, ο Όμιλος αναμένει να δει σταθερά ισχυρή επιχειρηματική ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές και όλες τις επιχειρηματικές γραμμές.

Η Edenred, που λειτουργεί σε υποβαθμισμένες αγορές, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για συνεχή καινοτομία, προωθώντας τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και δρομολογώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες στον κόσμο της εργασίας.

Όλο το χρόνο, ο Όμιλος θα αποκομίσει επίσης οφέλη από την ολοκλήρωση και την ανάπτυξη των εξαγορών και συνεργασιών που ολοκληρώθηκαν το 2018, με πλατφόρμες εμπλοκής των εργαζομένων και έμμεσους διαύλους διανομής για την επιτάχυνση της αύξησης των Παροχών των Εργαζομένων, την επέκταση της multi-brand προσφοράς λύσεων Φορητότητας & Διαχείρισης Στόλου στην Ευρώπη ενώ εισέρχεται και στην αγορά των Εταιρικών Πληρωμών της Βόρειας Αμερικής, η οποία βρίσκεται σε ψηφιακή μετάβαση.

Αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα της, την επιχειρηματική αριστεία και τις δυνατότητες ψηφιακής καινοτομίας για τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, των εταιρικών πελατών και των συνεργαζόμενων εμπόρων, η Edenred προχωρά μπροστά με τη στρατηγική της για κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.
 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

14 Μαΐου 2019: Ετήσια Συνέλευση Μετόχων

23 Ιουλίου 2019: Αποτελέσματα του πρώτου μισού του 2019

18 Οκτωβρίου 2019: Έσοδα του τρίτου τριμήνου του 2019

23 Οκτωβρίου 2019: Ημέρα Επενδυτών στο Λονδίνο

▬▬

Η Edenred, ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο, φέρνει κοντά 830.000 εταιρικούς πελάτες, 47 εκατομμύρια χρήστες-εργαζόμενους και 1.7 εκατομμύρια συνεργαζόμενους εμπόρους, με παρουσία σε 45 χώρες. Χάρη στην παγκόσμια πλατφόρμα τεχνολογίας, ο Όμιλος διαχειρίστηκε 2,5 δισ. συναλλαγές το 2018, κυρίως μέσω εφαρμογών για κινητά, ηλεκτρονικών πλατφορμών και καρτών, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από €28 δισ. σε business volume.

Το προσωπικό των 8.500 ατόμων της Edenred δρα με τη δέσμευση να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των εταιρειών και ενισχύοντας τα έσοδα των εμπόρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τριών επιχειρηματικών γραμμών:
 

•Παροχές Εργαζομένων (Ticket Restaurant®)
•Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου (Spendeo®)
•Συμπληρωματικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων Κινήτρων και Επιβράβευσης (Ticket Compliments® Gift Card)

Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και περιλαμβάνεται στους ακόλουθους δείκτες: CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe και MSCI Europe.

Τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι σήματα κατατεθέντα της Edenred S.A., των θυγατρικών της ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών της.
 

Λειτουργικά έσοδα

  Q1
Σε Εκατ. Ευρώ 2019 2018
     
Ευρώπη 213 183
Γαλλία 69 63
Υπόλοιπη Ευρώπη 144 120
Λατινική Αμερική 128 119
Υπόλοιπος κόσμος 28 17
Σύνολο 369 319
 
  Q1
Επί % Αλλαγή που καταγράφηκε Αλλαγή L/L
     
Ευρώπη +16.4% +13.8%
Γαλλία +9.0% +9.0%
Υπόλοιπη Ευρώπη +20.3% +16.3%
Λατινική Αμερική +7.3% +13.9%
Υπόλοιπος κόσμος +64.1% +20.9%
Σύνολο +15.6% +14.2%

 

Άλλα έσοδα

  Q1
Σε Εκατ. Ευρώ 2019 2018
     
Ευρώπη 4 4
Γαλλία 2 2
Υπόλοιπη Ευρώπη 2 2
Λατινική Αμερική 9 8
Υπόλοιπος κόσμος 1 1
Σύνολο 14 13
 
  Q1
Επί % Αλλαγή που καταγράφηκε Αλλαγή L/L
     
Ευρώπη +16.4% +13.8%
Γαλλία +9.0% +9.0%
Υπόλοιπη Ευρώπη +20.3% +16.3%
Λατινική Αμερική +7.3% +13.9%
Υπόλοιπος κόσμος +64.1% +20.9%
Σύνολο +15.6% +14.2%


Συνολικά έσοδα

 
  Q1
Σε Εκατ. Ευρώ 2019 2018
     
Ευρώπη 217 187
Γαλλία 71 65
Υπόλοιπη Ευρώπη 146 122
Λατινική Αμερική 137 127
Υπόλοιπος κόσμος 29 18
Σύνολο 383 332
 
  Q1
Επί % Αλλαγή που καταγράφηκε Αλλαγή L/L
     
Ευρώπη +16.3% +13.7%
Γαλλία +8.7% +8.7%
Υπόλοιπη Ευρώπη +20.3% +16.4%
Λατινική Αμερική +6.9% +13.3%
Υπόλοιπος κόσμος +62.9% +23.5%
Σύνολο +15.3% +14.1%
 

[1] Η Like-for-like ανάπτυξη αντιστοιχεί στην οργανική ανάπτυξη, δηλαδή στην ανάπτυξη με σταθερά πεδία ενοποίησης και συναλλαγματικών ισοτιμιών