ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Προστασίας -
Όροι χρήσης

 • Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
 • Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Προστασίας - Όροι χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης  της. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο  χρήστης δεσμεύεται από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής. Στο παρόν πεδίο, οι όροι 'Πολιτική Απορρήτου', 'Πολιτική Προστασίας' και 'Όροι χρήσης'  χρησιμοποιούνται εναλλάξ, παράλληλα και διαδοχικά.

Οι παρόντες όροι αναφέρονται και αφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, αγοράζουν τα προϊόντα, είτε χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές της εταιρείας μας (Χρήστες), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεργάζονται ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Εταιρεία μας (Υπηρεσίες Διατακτικών Α.Ε.Ε., Θεσσαλονίκης 147, Μοσχάτο, τηλ. 210 211 7030, στο εξής 'η Εταιρεία’ ή ‘Edenred’). Σκοπός τους είναι να γίνουν κατανοητοί και αντιληπτοί οι λόγοι συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον Χρήστη σύμφωνα με τους όρους του Γενικού  Κανονισμού για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ) 679/2016, στο εξής GDPR και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους. Ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, απευθείας από εσάς, με τη ρητή σας συγκατάθεση, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας ή για την εξυπηρέτηση εννόμου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος και σκοπός επεξεργασίας  τους, ως κατωτέρω:

 1. Κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποια από τις λύσεις μας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση που έχετε αιτηθεί.
 2. Κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας από το MyEdenred® συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση που έχετε αιτηθεί.
 3. Κατά την εγγραφή σας στο newsletter συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που μεταξύ άλλων αφορούν σε προσκλήσεις σε συνέδρια, νέα καταστήματα του δικτύου μας, διαγωνισμούς, προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες marketing  που έχετε αιτηθεί.
 4. Όταν υποβάλλετε αιτήματα, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία που έχετε αιτηθεί.
 5. Κατά τη σύσταση καταστήματος συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με τη σύσταση του καταστήματος που έχετε υποβάλλει.
 6. Κατά την υποβολή βιογραφικού σημειώματος στην ενότητα 'Εργαστείτε μαζί μας' συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Βιογραφικό σημείωμα, για επικοινωνία σχετικά με θέσεις εργασίας, κατάλληλες για το προφίλ σας, εφόσον έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό.
 7. Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα My Account συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Αριθμός κάρτας Ticket Restaurant® / Ticket Compliments®, Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Αξιομνημόνευτη ημερομηνία, τηλέφωνο επικοινωνίας, Email, για την κατάλληλη χρήση της πλατφόρμας My Account.  Επίσης, ζητούμε/λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ΙΡ και δεδομένα cookies.
 8. Κατά την εγγραφή στην εφαρμογή MyEdenred® συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία:  Όνομα, Επώνυμο, Email, Κωδικός πρόσβασης, για την κατάλληλη χρήση της εφαρμογής. Επιπλέον, στην ενότητα ‘Το Προφίλ μου’ οι Χρήστες επιλέγουν εάν επιθυμούν να δηλώσουν τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας/ εργασίας αλλά και προτίμηση λήψης ενημερωτικών ειδοποιήσεων για νέες υπηρεσίες, προϊόντα και προωθητικές ενέργειες (προσφορές, διαγωνισμούς κ.ά.) που θα διαμορφώσει η Εdenred, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Χρηστών, μέσω email, τηλεφώνου (κλήση, γραπτό μήνυμα), in-app επικοινωνία. Επιπροσθέτως και εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως σχετική συγκατάθεση, στοιχεία όπως οι διευθύνσεις δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αποστολή στοχευμένων ενημερώσεων που αφορούν προσφορές της περιοχής, για κατόχους λύσεων της Edenred.
 9. Ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά εδώ αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, βάσει έννομου συμφέροντος της Edenred® για διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης και ανάλυση των σχετικών αποτελεσμάτων, προς βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνον εφόσον ισχύει μία από τις βάσεις επεξεργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 1 GDPR (αρχή νομιμότητας της επεξεργασίας). Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλλει, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρεται κατωτέρω και συγκεκριμένα για την επεξεργασία των παραγγελιών και πληρωμών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αποκτήσει από την εταιρεία μας, για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης και για την εξυπηρέτηση του υποκειμένου δεδομένων από τη συμβατική σχέση αυτή, για την εγγραφή σας στους κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους, για προωθητικές ενέργειες,  και εν γένει ενέργειες marketing, για διεξαγωγή διαγωνισμών και κληρώσεων εφόσον βεβαίως έχετε προηγουμένως ρητώς συγκατατεθεί σχετικώς, για ενημέρωσή σας για ίδια και ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει ή που θα παρέχει στο μέλλον η Εταιρεία μας, για επικοινωνία με τους Χρήστες οι οποίοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. 

Επίσης, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τα δικά μας έννομα συμφέροντα και στο πλαίσιο της εκτέλεσης νόμιμων υποχρεώσεών μας.  

Η Εταιρεία μας, δεν συλλέγει μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από αυτόν που είναι απαραίτητος.

Διαβίβαση σε Τρίτους 

Κατά κανόνα η Εταιρεία μας, δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη παρά μόνο στην έκταση που αυτό χρειάζεται για την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας μας.  Στις περιπτώσεις διαβίβασης προσωπικών δεομένων σε τρίτα μέρη, η Εταιρεία μας θέτει συμβατικούς περιορισμούς ώστε να διασφαλίσει πως οι εν λόγω εταιρείες -τρίτοι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη εταιρεία-τρίτο για οποιοδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση, ζητώντας παράλληλα τη συναίνεσή σας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρεία μας, κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από τον νόμο και θα διασφαλίσουμε ότι εφόσον μεταφερθούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων 

Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα τουλάχιστον για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.  Εφόσον διακοπεί η συμβατική σχέση και εκλείψουν οι συμβατικοί όροι της κάθε υπηρεσίας, τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά την πάροδο εύλογου διαστήματος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, ωστόσο το διάστημα αυτό ενδέχεται να επιμηκυνθεί στα δέκα (10) ή και περισσότερα έτη αν αυτό απαιτηθεί για λόγους φορολογικούς, δικαστικούς ή εν γένει για νομικούς λόγους. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω,  σημειώνουμε ότι διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου δεδομένων. Επίσης, η Εταιρεία μας, δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθούν τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Στην Εταιρεία μας, διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό καθώς και Information Security Officer. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία μας, χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, χρήση firewalls ενώ έχει καθιερώσει επίπεδα πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, προβαίνει σε εκπαίδευση προσωπικού, διενεργεί περιοδικούς ελέγχους προκειμένου να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity).

Τα Δικαιώματά σας

Η Εταιρεία πληροφορεί ότι προστατεύει τους Χρήστες και διασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, ως εξής:

Δικαίωμα Πρόσβασης & Ενημέρωσης (Διαφάνεια)

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, τον σκοπό συλλογής τους καθώς και τον χρόνο διατήρησης αυτών.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχών ανακριβών ή λανθασμένων πληροφοριών καθώς και να ζητήσει τη συμπλήρωσή τους.

Δικαίωμα Περιορισμού και Εναντίωσης της Επεξεργασίας

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να περιορίσει ή να διακόψει την επεξεργασία των δεδομένων εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των πληροφοριών ή αν αντιληφθεί ότι η επεξεργασία τους γίνεται με τρόπο παράνομο.

Δικαίωμα Φορητότητας

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων σε άλλο φορέα.

Δικαίωμα Διαγραφής

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη).

Προκειμένου να ασκήσει ο Χρήστης τα άνω δικαιώματά του, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο, συνάπτοντας τα δικαιολογητικά του. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων του Χρήστη, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός ενός (1) μήνα  από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας γραπτώς τον Χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του Χρήστη (όπως, για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου υφίσταται έννομη υποχρέωσή της ή άσκηση αξιώσεών της ή για λόγους εκπλήρωσης συμβατικών της υποχρεώσεων κ.λπ.), ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Είναι αυτονόητο ότι η υποβολή του αιτήματος είναι δωρεάν.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο και μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε., Θεσσαλονίκης 147, Μοσχάτο, 18346.

Σημειώνουμε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, 210 6475600, www.dpa.gr) που έχει κάθε υποκείμενο δεδομένων.

Παροχή πληροφοριών

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή των εφαρμογών να είναι πλήρη, ορθά και επαρκή, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, η Εταιρεία ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί ο χρήστης, με αφορμή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή των εφαρμογών.

Υπερσύνδεσμοι προς τρίτες Ιστοσελίδες (links)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους (links) προς τρίτους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των χειριστών των δικτυακών αυτών τόπων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ορθότητα ή την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών των τρίτων αυτών Ιστοσελίδων.  Η χρήση των διασυνδεδεμένων αυτών Ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη χωρίς καμία ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημιά του χρήστη από την πρόσβαση και εν γένει χρήση των Ιστοσελίδων αυτών.

Η EDENRED χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, κ.λπ. και σας ενημερώνουμε ότι με τη χρησιμοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει το ενδεχόμενο ανάκτησης δεδομένων.  Για τον λόγο αυτό, εάν είστε Χρήστες μέσου κοινωνικής δικτύωσης και δεν επιθυμείτε τον συνδυασμό δεδομένων που ανακτώνται με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή τις εφαρμογές μας, συνιστάται η αποσύνδεσή σας με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης πριν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή στις εφαρμογές μας.

Εμπορικά σήματα – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα εμπορικά σήματα Ticket Restaurant®, Ticket Compliments®, Ticket Car® και Spendeo®, MyBenefits® που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα και στις εφαρμογές αποτελούν ιδιοκτησία της ΕDENRED και η Εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης αυτών στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής άδειας. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, χρήση κ.λπ. των σημάτων αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.  Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας και των εφαρμογών (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό, γραφικά, λογότυπα κ.λπ.) ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή καθ’οιονδήποτε τρόπο, μεταβολή, δημοσίευση, αναπαράσταση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Λειτουργία της ιστοσελίδας – Ιοί

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον.  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προγράμματα κατά των ιών, ωστόσο, η ευθύνη της για ελαττώματα υλικού και σχετικές ελλείψεις ορίζεται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση της Ιστοσελίδας και των εφαρμογών και  την απαλλαγή τους από ιούς ενώ αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρείας. Για δική του προστασία και για την αποφυγή μετάδοσης ιών από/στην παρούσα Ιστοσελίδα, κάθε Χρήστης φροντίζει πριν από το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να προβαίνει σε σάρωση για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους κανόνες και τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις τηλεπικοινωνίες και επίσης να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης έχει ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρείας για κάθε ζημία της. 

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να επικαιροποιεί, να αναθεωρεί μονομερώς, οποτεδήποτε και άνευ άλλου τινός, τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των εφαρμογών με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις  Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες να επισκέπτονται συχνά τον ιστότοπο και να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας. Όπου είναι εφικτό, η Εταιρεία ενημερώνει αν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και η Πολιτική Προστασίας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά στην εγκυρότητα, ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση των παρόντων γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας καθώς και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικώς από τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Η παρούσα πολιτική προστασίας, αναρτήθηκε από την Εταιρεία την 18/6/2020.