ΕΛΛΑΔΑ

Όροι χρήσης

  • Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
  • Όροι χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης  της. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο  χρήστης δεσμεύεται από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον χρήστη σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (GDPR) και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, συγκατατίθεται ρητά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, από την Edenred.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, απευθείας από εσάς και σκοπός επεξεργασίας τους:

  1. Κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποια από τις λύσεις μας αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση που έχετε αιτηθεί
  2. Κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας από το MyEdenred αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση που έχετε αιτηθεί
  3. Κατά την εγγραφή σας στο newsletter αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που μεταξύ άλλων αφορούν σε προσκλήσεις σε συνέδρια, νέα καταστήματα του δικτύου μας, διαγωνισμούς, προσφορές και νέα προϊόντα
  4. Κατά τη σύσταση καταστήματος αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, για τη μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με τη σύσταση του καταστήματος που έχετε υποβάλλει
  5. Κατά την υποβολή βιογραφικού σημειώματος στην ενότητα «Εργαστείτε μαζί μας» αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Βιογραφικό σημείωμα, για επικοινωνία σχετικά με θέσεις εργασίας, κατάλληλες για το προφίλ σας
  6. Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα My Account αποθηκεύουμε τα εξής στοιχεία: Αριθμός κάρτας Ticket Restaurant® / Ticket Compliments® / Ticket Car®, Email, για την κατάλληλη χρήση της πλατφόρμας My Account

Διαβίβαση σε Τρίτους 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται προς επεξεργασία σε τρίτες συνεργάτιδες εταιρείες, με σκοπό την ολοκλήρωση της υπηρεσίας αυτής. Οι εν λόγω Εταιρείες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρεία μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη Εταιρεία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρεία μας, κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων 

Η Εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του ενδιαφερόμενου μέρους.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφάλειας και ακολουθούν τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ θέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα Δικαιώματά σας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε, να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει, να αιτηθείτε τη διόρθωση ή/και διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων, ενώ  μπορείτε να ζητήσετε και τη διαβίβαση των δεδομένων σας από την Εταιρεία σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo.greece@edenred.com

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Κάθε υποκείμενο δικαιωμάτων έχει δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Παροχή πληροφοριών

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ορθά και επαρκή, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, η Εταιρεία ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί ο χρήστης, με αφορμή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας.

Υπερσύνδεσμοι προς τρίτες Ιστοσελίδες (links)

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους (links) προς τρίτους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των χειριστών των δικτυακών αυτών τόπων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ορθότητα ή την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών των τρίτων αυτών Ιστοσελίδων.  Η χρήση των διασυνδεδεμένων αυτών Ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη χωρίς καμία ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημιά του χρήστη από την πρόσβαση και εν γένει χρήση των Ιστοσελίδων αυτών.

Εμπορικά σήματα – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα εμπορικά σήματα Ticket Restaurant®, Ticket Compliments®, Ticket Car® και Spendeo®,  που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ΕDENRED S.A. και η Εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης αυτών στην Ελλάδα, κατόπιν σχετικής άδειας. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, χρήση κ.λπ. των σημάτων αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.  Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό, γραφικά, λογότυπα κ.λπ.) ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή καθ’οποιονδήποτε τρόπο, μεταβολή, δημοσίευση, αναπαράσταση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Λειτουργία της ιστοσελίδας – Ιοί

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον.  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προγράμματα κατά των ιών, ωστόσο, η ευθύνη της για ελαττώματα υλικού και σχετικές ελλείψεις ορίζεται από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση της Ιστοσελίδας και την απαλλαγή της από ιούς ενώ αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρείας. Για δική του προστασία και για την αποφυγή μετάδοσης ιών από/στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο χρήστης φροντίζει πριν από το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να προβαίνει σε σάρωση για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους κανόνες και τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις τηλεπικοινωνίες και επίσης να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.  Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης έχει ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρείας για κάθε ζημία της. 

Χρήση cookies

H Eταιρεία χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία διαβιβάζονται στον υπολογιστή, στο έξυπνο τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies διαβιβάζονται στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη  όταν αυτός επισκέπτεται την παρούσα Ιστοσελίδα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο σύστημα να αναγνωρίζει το χρήστη όταν αυτός επισκεφθεί εκ νέου την ιστοσελίδα και να βελτιώνεται έτσι η εμπειρία της χρήσης της Ιστοσελίδας αυτής από το χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά cookies (ή «συνεδρίας»), τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στην Ιστοσελίδα, τα οποία διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ή μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη και μετά την έξοδό του από την Ιστοσελίδα  και μέχρι τη διαγραφή τους από το χρήστη ή τη διαγραφή τους από το πρόγραμμα περιήγησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι λειτουργίες των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδέχονται τη χρήση cookies. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.  Επισημαίνεται ότι απενεργοποίηση της αποδοχής χρήσης cookies ενδέχεται να μην επιτρέπει στο χρήστη να επωφεληθεί από ολόκληρο το εύρος της Ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε και άνευ άλλου τινός, τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά στην εγκυρότητα, ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση των παρόντων γενικών Όρων Χρήσης  καθώς και τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικώς από τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

6970080