Όροι χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης της. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο  χρήστης δεσμεύεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Προσωπικά Δεδομένα

Η Εταιρεία  έχει το δικαίωμα να συλλέγει  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον χρήστη σύμφωνα με τους όρους του ν .2472/1997, όπως σήμερα ισχύει.  Ο Χρήστης, σε περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδομένων του, έχει  το δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο του άνω νόμου, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στην εταιρεία  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 33 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210 2117030  Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ)

Με την προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη κατά τους όρους του αρθρ. 2 παρ. ια Ν. 2472/97 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως σήμερα ισχύει, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον χρήστη για προωθητικές ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών μηνυμάτων SMS καθώς και τηλεφωνικά.

Με την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει τα δεδομένα που αφορούν το χρήστη σε συνεργάτες της κι εν γένει σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις.

Παροχή πληροφοριών.

Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες καθώς και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ορθά και επαρκή, ωστόσο δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την ύπαρξη των στοιχείων αυτών. Συνεπώς, η εταιρεία ουδεμία αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστεί ο χρήστης με αφορμή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Υπερσύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες (links)

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσύνδεσμους (links) προς τρίτους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των χειριστών των δικτυακών αυτών τόπων. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ορθότητα ή την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.  Η χρήση των διασυνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη χωρίς καμία ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημιά του χρήστη από την πρόσβαση και εν γένει χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

Εμπορικά σήματα – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα εμπορικά σήματα Ticket Restaurant®, Ticket Car® Fuel Card, Ticket Restaurant® Meal Expenses, Ticket Restaurant® Meal Expenses Card, Ticket Car®, Ticket Compliments®, Ticket Compliments® Gift Card και Ticket Service® που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ΕDENRED SA και η εταιρεία είναι αποκλειστικός δικαιούχος χρήσης αυτών στην Ελλάδα κατόπιν σχετικής άδειας. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, χρήση κλπ. των σημάτων αυτών χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.  Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό, γραφικά, λογότυπα κλπ.) ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή καθ’οιονδήποτε τρόπο, μεταβολή, δημοσίευση, αναπαράσταση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Λειτουργία της ιστοσελίδας – Ιοί

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον.  Η Εταιρεία χρησιμοποιεί προγράμματα κατά των ιών ωστόσο, η ευθύνη της για ελαττώματα υλικού και σχετικές ελλείψεις ορίζεται από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης. Κατά τα λοιπά, η Εταιρεία δεν εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση της ιστοσελίδας και την απαλλαγή της από ιούς ενώ  αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη της Εταιρείας. Για δική του προστασία και για την αποφυγή μετάδοσης ιών από/στην παρούσα ιστοσελίδα, ο χρήστης φροντίζει πριν από το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να προβαίνει σε σάρωση για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους κανόνες και τη νομοθεσία που ρυθμίζει τις τηλεπικοινωνίες και επίσης να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.  Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης έχει ευθύνη αποζημίωσης της Εταιρείας για κάθε ζημία της. 

Χρήση cookies

H Eταιρειά χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία διαβιβάζονται στον υπολογιστή, στο έξυπνο τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies διαβιβάζονται στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη  όταν αυτός επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο σύστημά να αναγνωρίζει το χρήστη όταν αυτός επισκευτεί εκ νέου την ιστοσελίδα και να βελτιώνεται έτσι η εμπειρία της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής από το χρήστη.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά cookies (ή «συνεδρίας»), τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στην ιστοσελίδα, τα οποία διαγράφονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ή μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής του χρήστη και μετά την έξοδό του από την ιστοσελίδα  και μέχρι τη διαγραφή τους από το χρήστη ή τη διαγραφή τους από το πρόγραμμα περιήγησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι οι λειτουργίες των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως ρυθμισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδέχονται τη χρήση cookies. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.  Επισημαίνεται ότι απενεργοποίηση της αποδοχής χρήσης cookies ενδέχεται να μην επιτρέπει στο χρήστη να επωφεληθεί από ολόκληρο το εύρος της ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε και άνευ άλλου τινός, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά την εγκυρότητα, την ερμηνεία, εφαρμογή και κτέλεση των παρόντων γενικών όρων χρήσης καθώς και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικώς από τα Δικαστήρια των Αθηνών, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.