ΕΛΛΑΔΑ

Η Edenred γίνεται επίσημο μέλος της πρωτοβουλίας Global Compact των Ηνωμένων Εθνών!

Το Global Compact του ΟΗΕ αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με 10 διεθνώς αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις, ως κύρια κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης, μπορούν να συνδράμουν στη διασφάλιση ότι οι αγορές, το εμπόριο, η τεχνολογία και η οικονομία εξελίσσονται έτσι ώστε να ωφελούνται άμεσα οι κοινωνίες και οι τοπικές οικονομίες σε όλο τον κόσμο.

Με 12.000 εταιρείες – συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενα μέρη από πάνω από 145 χώρες, το Global Compact είναι η μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας στον κόσμο. Οι 10 αρχές που δεσμευόμαστε να ακολουθήσουμε είναι:

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Αρχή 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και να
Αρχή 2: διασφαλίζουν ότι δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εργασία

Αρχή 3: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων,
Αρχή 4: την εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας,
Αρχή 5: την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας, καθώς και
Αρχή 6: την κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα πρόσληψης & απασχόλησης.

Περιβάλλον

Αρχή 7: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις,
Αρχή 8: να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, καθώς και
Αρχή 9: να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αρχή 10: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

Επιλέξτε εδώ για να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία Global Compact του ΟΗΕ!