ΕΛΛΑΔΑ

Οι εταίροι του προγράμματος «FOOD» (Fighting Obesity through Offer and Demand) ανανεώνουν τη δέσμευσή τους για άλλα 3 χρόνια!

Σε συνέχεια μίας γόνιμης συνεργασίας που ήδη μετράει αρκετά χρόνια και έχει να δείξει μόνο θετικά αποτελέσματα, οι εταίροι του προγράμματος FOOD συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη προκειμένου να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα και έτσι να συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της προώθησης της υγιεινής διατροφής.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 22 εταίροι από 9 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι αντάλλαξαν πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος FOOD που υλοποιούνται σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς τους εργαζομένους και τα εστιατόρια. Αυτή είναι η 3η συμφωνία που υπογράφεται από τους εταίρους του προγράμματος από το 2009, και ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξακολουθεί να αυξάνεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για όλους!

 Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOOD (Fighting Obesity through Offer and Demand) δημιουργήθηκε από την Edenred με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής, την βελτίωση της διατροφικής ποιότητας του τί τρώμε στα εστιατόρια καθώς επίσης και για να βοηθήσει τον καταναλωτή στις επιλογές του, μέσα από την ευαισθητοποίηση και κυρίως την πληροφόρηση που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους εργαζόμενους της.

Το FOOD είναι μία κοινοπραξία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες έξι ευρωπαϊκών χωρών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο FOOD είναι εξαιρετικά προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την προάσπιση και προώθηση της υγιεινής διατροφής.

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα FOOD επιλέξτε εδώ.