ΕΛΛΑΔΑ

“Policies & Practices”: Ενημερωθείτε για την ημερίδα για την αδήλωτη εργασία που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Edenred σε συνεργασία με το Touteleurope.eu, οργάνωσαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες ακόμη μία επιτυχημένη ημερίδα στα πλαίσια των “Policies&Practices”.

Οι συναντήσεις “Policies & Practices”είναι μια σειρά συζητήσεων και αναταλλαγών ιδεών σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομιλητών και του ακροατηρίου.

Τα “Policies & Practices” επικεντρώνονται σε 3 βασικούς άξονες: Τις Ευκαιρίες απασχόλησης, την ανανέωση των εταιρικών πολιτικών ΕΚΕ και HR καθώς και την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο το κοινό συμφέρον.

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχε θέμα «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτη εργασίας» οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία διαδραστική εκδήλωση, συνομιλώντας με τους ομιλητές & αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύοντας τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, κυρίως μέσω της πρόληψης.

Η επόμενη ημερίδα έχει ήδη προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Ιούλιο και θα ασχοληθεί με την «Πρόληψη της υγείας στο χώρο εργασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συναντήσεις “Policies & Practices” επιλέξτε εδώ.