ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η ένταξη της Edenred στους πιο φημισμένους δείκτες αειφορίας διεθνώς.

Στην Edenred, αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας ,είναι να δείχνουμε έμπρακτα τον σεβασμό και την ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον. Απόδειξη αυτής της δέσμευσής μας είναι η αναγνώριση και ένταξη της Edenred στους 2 πλέον φημισμένους δείκτες αειφορίας στον κόσμο.

Η αρχή έγινε το 2013, με την προσθήκη της Edenred ως μέλος στον δείκτη DJSI Europe (Dow Jones Sustainability Indices) στην κατηγορία «Εμπορικές & Επαγγελματικές Υπηρεσίες".

Ο δείκτης DJSI Europe αξιολογεί τις επιχειρήσεις σε τρεις διαστάσεις: την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική, εξετάζοντας κριτήρια όπως η διακυβέρνηση, η πολιτική ανθρώπινων πόρων, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Edenred είναι μία από τις 23 γαλλικές εταιρείες στον δείκτη DJSI Europe, ο οποίος αριθμεί περίπου 180 εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη.

Επιπλέον, και σε αναγνώριση της δέσμευσής της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, η Edenred συμπεριλαμβάνεται στον διεθνή δείκτη FTSE4Good από το 2011. Ο δείκτης FTSE4Goodέχει σχεδιαστεί για να μετρήσει αντικειμενικά την απόδοση των εταιρειών που ανταποκρίνονται στα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα εταιρικής ευθύνης.

Η ένταξη της Edenred στους δείκτες DJSI Europe και FTSE4Good αποτελεί για εμάς μία σημαντική αναγνώριση καθώς και ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε!

Για να μάθετε περισσότερα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Edenred, επιλέξτε εδώ!