ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόγραμμα Ideal και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Edenred

Το Ideal ξεκίνησε στην Edenred το 2012 ως το επίσημο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης του Ομίλου. Ο βασικός ρόλος του Ideal είναι να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη μεταξύ όλων των ανθρώπων στην Edenred μέσω της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης καθώς και της ανάληψης δράσεων.

Σε πλήρη εναρμόνιση με την εταιρική στρατηγική της Edenred, και με την Κοινωνία στο επίκεντρο, το πρόγραμμα Ideal στοχεύει σε τρειςιδιαίτερα ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς:

  • Υγιεινή διατροφή: Η προώθηση της υγιεινής διατροφής σε προσιτές τιμές (μέσω του προγράμματος IdealMeal)
  • Το περιβάλλον: Η μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος (μέσω του προγράμματος IdealGreen)
  • Η αλληλεγγύη: Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης με τις τοπικές κοινότητες (μέσω του προγράμματος IdealCare)

Στην Edenred πιστεύουμε σε έναν καλύτερο κόσμο και δεσμευόμαστε μέσα από τις πράξεις μας να είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι. Σε αναγνώριση αυτής της δέσμευσης που έχουμε ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Edenred περιλαμβάνεται πλέον στους 2 σημαντικότερους δείκτες σημεία – αναφοράς της αγοράς για την Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (Socially Resposible Investion, SRI): DJSI Europe (Dow Jones Sustainability Indices) και FTSE4Good international index.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΕΚΕ στην Edenred και τις πρόσφατες δράσεις μας, επιλέξτε εδώ!