ΕΛΛΑΔΑ

Η Edered χορηγός στο συνέδριο “European Social Services Conference” του European Social Network που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.

Για 8η συνεχόμενη χρονιά, η Edenred υποστήριξε ως Χορηγός το συνέδριο “European Social Services Conference” του European Social Network που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η «Δημιουργία Συνδέσεων, Βελτίωση της ποιότητας ζωής, και η οικοδόμηση συνεργασιών για καλύτερα αποτελέσματα».

Στα πλαίσια του συνεδρίου, η Edenred οργάνωσε ένα ειδικό workshop, αναφορικά με το πώς οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών (Υπηρεσίες περίθαλψης: φροντίδα των παιδιών, φροντίδα των ηλικιωμένων, φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο workshop οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, ακούγοντας και συνομιλώντας με τους διακεκριμένους ομιλητές που συμμετείχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας της Πορτογαλίας και της Ιταλίας, καθώς καιαπό το Δήμο Παρισίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο “European Social Services Conference” επιλέξτε εδώ.